přeskočit k navigaci »

Nový areál provozu kanalizací Vodakvy

Nový areál provozu kanalizací Vodakvy
Stavba číslo:S17
Název stavby:Nový areál provozu kanalizací Vodakvy
Přihlašovatel:Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Místo stavby:Karlovy Vary, Drahovice
Charakter stavby:přestavba areálu
Období realizace
(Zpracování projektu):
2016 - 2021
Investor:Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Ing. Zdeněk Frček, MBA
Architekt:Architektonický ateliér Karlovy Vary, Ing. arch. Petr Martínek
Projektant:Architektonický ateliér Karlovy Vary, Ing. arch. Petr Martínek, Ing. Leoš Zdeněk
Zhotovitel:VSF Fanta, spol. s r.o., Ing. Egon Kunzmann
Stavbyvedoucí:VSF Fanta spol. s r.o., Ing. Egon Kunzmann, Josef Kůs

Popis stavby:

V únoru 2021 bylo dokončeno nové sídlo provozu kanalizací společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva). Vzniklo přestavbou areálu ležícího na východním okraji K. Varů, v sousedství čistírny odpadních vod Drahovice, na adrese Sportovní 19. Areál byl vybudovaný koncem 70. let a původně sloužil pro provozování různých drobných služeb. Budovy však byly již dlouhodobě nevyužívané. Vodakva tento areál odkoupila v roce 2015 a následující rok zahájila jeho přestavbu. V rámci projektu byl rekonstruován hlavní přízemní objekt areálu, ostatní budovy byly odstraněny. Vzniklo zde kvalitní zázemí jak pro čtyřicítku zaměstnanců, kteří se starají o provoz kanalizačních sítí i souvisejících zařízení, tak pro parkování a údržbu těžké kanalizační mechanizace i stavební techniky. Vedle hlavní budovy bude v letošním roce ještě dokončena přístavba, která bude sloužit jako myčka vozidel.

Koncepce areálu

Celková koncepce nového areálu odpovídá industriálnímu charakteru a požadované provozní náplni. Použité barvy a materiály vycházejí z jednotného vzhledu fasád provozních budov Vodakvy. Hlavní přízemní provozní budova s garážemi je tvořena dvěma přiléhajícími částmi ve tvaru L, delší strana je rovnoběžná s ulicí Sportovní. Uvnitř areálu, mezi hlavním objektem a řekou, se nachází komunikační a manipulační vjezdy do garážových stání. V hlavní budově jsou umístěné kanceláře, sklady, hygienické zázemí a dva šatnové bloky pro provoz těžké mechanizace a stavební provoz. Každý z těchto bloků je přístupný také samostatným vstupem ze dvora areálu. Ze zpevněné manipulační plochy uvnitř areálu je vjezd do jednotlivých garáží, s výjimkou průjezdné garáže pro stavební vozidla, která je přístupná z ulice Sportovní. Hlavní vstup do objektu pro návštěvníky je z ulice Sportovní, pro zaměstnance pak z vnitřních prostor areálu.

Provozy vodovodů a kanalizací Vodakvy v Karlových Varech

Necelých 600 zaměstnanců Vodakvy se stará o vodovodní a kanalizační systémy, které patří stovce obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Společnost sídlí v K. Varech v Doubí a má dvacet tři specializovaných provozů, z toho sedm provozů vodovodů a dva kanalizací, rozmístěných po celém provozovaném území. O vodovodní síť města Karlovy Vary se starají dva provozy, jeden se nachází v areálu sídla firmy v Doubí, druhý ve Staré Roli. Provozy vodovodů slouží také jako zákaznická centra.

Provoz kanalizací, který bude sídlit v novém areálu v Drahovicích, se stará o kanalizační síť v severní části provozovaného území. Odpovídá za bezporuchové odvádění odpadních vod produkovaných v domácnostech, průmyslových podnicích i dalších provozovnách. Zajišťuje opravy, údržbu, čištění i výstavbu kanalizačních sítí a provoz souvisejících zařízení. K tomu je vybaven moderními mechanizačními prostředky a dalším strojním a technickým zařízením.

Nový areál zajistí pracovníkům dostatečné zázemí při jejich každodenní náročné práci. Výhodou je, že přímo sousedí s čistírnou odpadních vod, která je s provozem kanalizací úzce spojena. V další etapě se připravuje úprava ploch mezi novým areálem a čistírnou, kde by měly vzniknout parkovací prostory pro zaměstnance i nově upravený vjezd do čistírny pro nákladní vozy a mechanizaci.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Nový areál provozu kanalizací Vodakvy

Počet hlasů: 67

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz