přeskočit k navigaci »

Nové centrum Rybáře

Centrum Rybáře - pohled na jižní fasádu bloku B
Stavba číslo:P02
Název stavby:Nové centrum Rybáře
Přihlašovatel:Consequence forma, s.r.o.
Místo stavby:Bývalý pivovar Rybáře, Karlovy Vary
Charakter stavby:Rekonverze původního průmyslového areálu (brownfield) v městské zástavbě
Období realizace
(Zpracování projektu):
od října 2021 (předpoklad)
Investor:AF Company, s.r.o., Alisher Kasymov
Architekt:Consequence forma, s.r.o., ing. arch. March. Janica Šipulová; ing. arch. Martin Sládek
Projektant:Consequence forma, s.r.o., ing. arch. March. Janica Šipulová; ing. arch. Martin Sládek

Na místě brownfieldu bývalého pivovaru v Karlových Varech - Rybářích je navržena nová městská zástavba, sestávající z vícefunkčních a rodinných domů. Projekt Nové centrum Rybáře si klade za cíl využít potenciál současného brownfieldu a zlepšit tím prostředí celé čtvrti.

Hlavní výchozí myšlenkou celého projektu je doplnit městskou část o chybějící veřejný prostor náměstí. Tento nový veřejný prostor přesahuje svým významem řešené území a vytváří místo pro setkávání, obchod a služby v parteru pro celou čtvrť. Tento zásadní koncept obohacuje celou čtvrť a doplňuje ji o chybějící městskou infrastrukturu.

Dalším podstatným bodem je propojit a doplnit stávající síť ulic a cest a zpřístupnit místo, které je v současné době nepřístupný brownfield a tvoří velkou bariéru v území. Nová uliční síť navazuje na stávající ulice a v částech využívá možností zklidněné dopravy - obytná ulice, zóna 30. Uliční profily jsou navrženy s ohledem na obraz města se širokými chodníky a stromořadími.

V neposlední řadě je zásadní celé území koncipovat tak, aby nová struktura doplnila a zapadla do stávající městské různorodé struktury, která je v okolí tvořena rodinnými domy na jedné straně a hustou blokovou strukturou linoucí se kolem páteřní komunikace Sokolovská na straně druhé. Na vyšší městskou zástavbu při Sokolovské navazujeme vícefunkčními domy s obchodním parterem, směrem na západ hustota navrhované zástavby klesá až k řadovým domům a navazuje tak na rodinné domy na ulicích Sladovnická a Kosmonautů.

Celou situaci doplňuje lesopark ve svahu kopce, kde by v budoucnu mohl vzniknout park s vybavením potřebným pro místní, jako je dětské hřiště, populární workouty, ale i obyčejné lavičky a místa pro venčení psů.

Projekt vytváří i rezervu pro budoucí záměr města ve vybudování nového propojení linoucí se svahem mezi stromy a v dlouhodobém horizontu propojující snad oba břehy řeky.

Jinými slovy projekt je tvořen tak, aby vytvořil a přispěl k zlepšení života v této městské části a vysokou mírou přispěl k vytvoření kvalitní městské struktury, která vychází z okolní zástavby a doplňuje ji o chybějící veřejné prostory a prostranství. K tomu všemu je zapotřebí adekvátní investice a adekvátní hustota zástavby tak, aby dané místo obstálo ve zvolené strategii nasměrování, které se jeví jako ta vůbec nejlepší pro Karlovy Vary a danou lokalitu. V aktuálně zpracovávané první etapě projekt nabídne cca 250 nových bytů a obchodní jednotky v přízemí domů.

Hlasování bylo ukončeno.

Nové centrum Rybáře

Počet hlasů: 170

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz