přeskočit k navigaci »

Náves v Rudolci u Březové

Náves v Rudolci u Březové
Stavba číslo:S19
Název stavby:Náves v Rudolci u Březové
Přihlašovatel:Město Březová
Místo stavby:Rudolec u Březové
Charakter stavby:Trvalá stavba - občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
2020 - 2023
Investor:Město Březová, Jaroslav Bělíček
Architekt:Bokota architekti, Petr a Miroslav Bokotovi
Projektant:Bokota architekti, Petr a Miroslav Bokotovi, Ing. Jan Schrader
Zhotovitel:Bauport s.r.o. a VTD s.r.o., A. Brytkov
Stavbyvedoucí:Bauport s.r.o. a VTD s.r.o., A. Brytkov

Kaple:
Celá kaple je provedena jako monolitická betonová, podlaha je z opalované žulové desky. Přední a zadní část kapličky je celoskleněná. Vstupní prostor do kaple prochází závětřím, které je obloženo sibiřským modřínem.

Stavba je řešena jako železobetonový stěnový systém se střechou a je umístěna na železobetonové desce a základových pasech.

Kaple je ve vnitřní části vybavena masivní dubovou lavicí. Součástí stavby byla realizace terénních úprav a realizace příjezdové cesty ze žulové dlažby.

Skutečná cena díla činila cca 2 591 425 Kč.
Pro tuto stavbu byl dne 02. 02. 2021 vydán kolaudační souhlas.

Autobusová zastávka:
Do této autobusové zastávky jsme promítly i historické objevy unikátního hrázdění pro lokalitu Rudolec a z tohoto zvláštního hrázdění se snažíme vytvořit lokální symboliku.

Tvar zastávky je jednoduchý. Vznikly pouze dva trámy s hrázděním z profilu dubového masivu, na kterých je posazena vzdušná střecha. Trámy jsou tvořeny ocelovými jekly a mají tvar čtverce. V těchto rámech je umístěno průhledné sklo. Toto zakrytí má i praktický důvod a to jako ochrana proti větru a proti bočnímu dešti.
Střecha je tvořena ocelovým rámem s jekly, na kterém je umístěn střešní vlnitý plech a ze spodní strany jsou pohledové dřevěné latě. Jeklový rám zastávky je uložen na ocelových botkách v betonovém základu.
Součástí stavby je podstava a část chodníku ze žulové dlažby.

Skutečná cena díla je 1 243 424 Kč.

Zvonička:
Zvonička se skládá z nosného prvku – ocelový profil, který je pozinkovaný a ošetřený barevným nátěrem. Pro lepší prostorové zavětrování je součástí zvoničky také dřevěná vzpěra z dubového masivu.
Do tohoto ocelového rámu jsou zasazeny dřevěné trámky také z dubového masivu, které vytvářejí u zastávky zmíněné historické hrázdění.

Nejdůležitějším prvkem zvoničky je samozřejmě zvon, který se nachází v horní části ocelového rámu. Tento zvon má velmi atypický design a je vyroben z bronzu. Zvonění je ovládáno pomocí elektromotoru s časovačem.
Součástí stavby jsou navazující chodníky ze žulové dlažby
Cena díla činila cca 1 027 533 Kč.

V následujících letech by město Březová chtělo Rudoleckou náves doplnit o amfiteátr s dřevěným pódiem a o 14 žulových kamenných Menhirů, které by znázorňovaly 14 svatých pomocníků.

Hlasování bylo ukončeno.

Náves v Rudolci u Březové

Počet hlasů: 176

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz