přeskočit k navigaci »

Myslivny - úpravna vody Myslivny: oprava a stavební úpravy

Stavba číslo:S19
Název stavby:Myslivny - úpravna vody Myslivny: oprava a stavební úpravy
Přihlašovatel:Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Místo stavby:Boží Dar, Myslivny
Charakter stavby:Občanská vybavenost - rekonstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
11/2020 - 10/2021
Investor:Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Architekt:Projektový ateliér, Ing. Leoš Zdeněk
Projektant:Projektový ateliér, Ing. Leoš Zdeněk
Zhotovitel:Stavební společnost HUBERT, s.r.o., Ing. Tomáš Mysliveček
Stavbyvedoucí:Stavební společnost HUBERT, s.r.o., Václav Petrášek

Úpravna vody Myslivny: oprava a stavební úpravy obvodového pláště provozního objektu

Předmětem stavby byla oprava obvodového pláště úpravny vody Myslivny, která navázala na předchozí rekonstrukci objektu. Úpravna se nachází na okraji katastrálního území města Boží Dar, v místní části Myslivny. Byla vybudovaná v 50. letech 20. st., od 60. let využívá jako zdroj vody nádrž Myslivny. V současnosti zajišťuje dodávku pitné vody pro část severní horské oblasti (Jáchymov, Boží Dar, Mariánská, Nové Město a Abertamy). Úpravna je v majetku Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, její provoz zajišťují Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., (Vodakva).

Na úpravně došlo v únoru roku 2019 k propadu části střechy. Poškozena byla část objektu, kde se nachází hala usazovacích nádrží. Budova byla stabilizovaná a provoz byl upraven tak, aby nevzniklo žádné omezení v dodávce pitné vody. Na jaře 2019 byly zahájeny práce na opravě střešní konstrukce i poškozené části budovy. Nová střecha byla instalována již koncem téhož roku. Na úpravně byly následně provedeny další rekonstrukce vnitřních prostor.

Při opravě bylo nutné provést demontáž původního dřevěného obložení stěn poškozené části budovy. Investor stavby, Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, se poté rozhodl vyměnit celý vnější plášť za nový s cílem zlepšit nejen stavebně technický stav, ale také estetický výraz budovy. V rámci stavby, dokončené závěrem roku 2021, byla dále vyměněna část otvorových prvků a odstraněno dodatečně přistavěné vstupní zádveří.

Úpravna Myslivny leží v hornické krajině, která je součástí památkově chráněného Hornického regionu Krušnohoří, zapsaného v Seznamu světového dědictví UNESCO. Řešení nového obvodového pláště bylo proto navrženo tak, aby se v maximální míře potlačil rozměr objektu a vizuálně se začlenil do bezprostředního okolí. Na nový plášť byly použity dva fasádní systémy ve třech barevných provedeních tvořené hliníkovými kompozitními deskami.

Základem koncepce nového designu úpravny bylo rozdělení objektů na tři samostatné části s rozdílnou barvou i vzhledem fasády, které mají jako celek připomínat horskou zemědělskou usedlost. Nejdelší a největší objekt, kde se nachází hala usazovacích nádrží, má šedou barvu, díky níž budova splývá se střechou i vodní hladinou nádrže Myslivny a v zimním období nenásilně zapadá do zasněžené krajiny. Svým vzhledem by měl připodobňovat hospodářskou budovu statku. Prostřední nejvyšší objekt, kde se nachází provoz filtrace, je dominantní částí úpravny. Fasáda je vyvedena v hnědé barvě, na rozdíl od ostatních částí, kde jsou desky ve vertikální poloze, jsou na tomto objektu uspořádané horizontálně. Jeho vzhled připomíná stodolu. Poslední třetí část, kde se nachází provozní prostory, má pískovou barvu a měla by se podobat obytné budově statku (chalupě).

Modernizace úpravny vody Myslivny bude pokračovat i v následujících letech, kdy se zde plánuje zavedení moderní technologie ultrafiltrace.

Hlasování bylo ukončeno.

Myslivny - úpravna vody Myslivny: oprava a stavební úpravy

Počet hlasů: 86

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz