přeskočit k navigaci »

Muzeum Sokolov, stavební úpravy - sklep zámku - odkrytí základů tvrze

Muzeum Sokolov, stavební úpravy objektu - sklep zámku - odkrytí základů tvrze
Stavba číslo:S13
Název stavby:Muzeum Sokolov, stavební úpravy - sklep zámku - odkrytí základů tvrze
Přihlašovatel:Muzeum Sokolov p.o. Karlovarského kraje
Místo stavby:Sokolov, Zámecká 2
Charakter stavby:rekonstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
9/2018 -3/2019
Investor:Muzeum Sokolov p.o. KK, zastoupené Ing.Michael Rund
Architekt:Jurica a.s. ateliér Ostrov , Ing.Anton Jurica, Ing.arch. antonín Jurica, Ing.arch.Petr Bokota
Projektant:Jurica a.s. ateliér Sokolov, Ing.Pavel Borák, Ing. Olga Novotná
Zhotovitel:SUAS - stavební, s.r.o. , Pavel Mikeš
Stavbyvedoucí:SUAS - stavební, s.r.o., Tomáš Überlacker

Název stavby: Muzeum Sokolov, stavební úpravy objektu - sklep zámku - odkrytí základů tvrze

Místo stavby: Sokolov, Zámecká 2 ,

Charakter stavby: rekonstrukce,

Datum dokončení: Dokončení 3/2019 ,

Období realizace: 9/2018 -3/2019

Zámek v Sokolově má své kořeny v polovině 13.století, kdy zde stál vodní hrádek s kruhovou hradbou a hradním palácem patřící rodu Nothaftů. Kolem roku 1480 byl původní hrad přestavěný Šliky do podoby zámku se čtyřmi věžemi chráněnými vodním příkopem.

Během třicetileté války byl zámek pobořený a vypálený. Roku 1663 nechali tehdejší majitelé Nostitzové přestavět zámek do pozdně renesanční podoby. Zámek ještě prošel několika přestavbami. Od roku 1945, po odsunu rodiny Nostitzů zde sídlila až do konce padesátých let armáda. V roce 1960 byla otevřena stálá expozice muzea pod názvem Muzeum hornického Sokolovska. Od roku 1984 neslo statut muzea okresního a od 2003 přešlo muzeum pod Karlovarský kraj.

V devadesátých létech dvacátého století byly plány zřídit ve sklepení sokolovského zámku vinárnu. Při té příležitosti byly objeveny archeology Karlovarského muzea pod vedením Mgr.Jiřího Klsáka základy vodního hradu z poloviny 13.století. Záměr se nepodařilo realizovat a proto bylo sklepení až do roku 2018 bez využití. Muzeum Sokolov p.o. Karlovarského kraje se rozhodlo prostory zrekonstruovat a prostředky byly získány z rozpočtu Karlovarského kraje a od města Sokolov.

Během realizace investor spolupracoval s orgány památkové péče, zámek je kulturní památkou. Povedlo se skloubit záměry expoziční, památkové, ale i bezpečnostní.

Do sklepení se vstupuje po schodišti z nádvoří a vpravo je samostatná část, ve které je vystavený tzv.Sokolovský poklad, který byl nalezený také v devadesátých létech 20. století na dvoře nedaleké zámecké Myslivny. Původ šperků je zahalený tajemstvím, ukryty ale byly nejspíše na konci druhé světové války. Pro řádné a bezpečné vystavení pokladu mnohamiliónové hodnoty bylo nutné instalovat bezpečnostní vitríny a zabezpečovací zařízení srovnatelné s moderními systémy využívanými v bankách a na letištích.

Zde můžeme také obdivovat nápisy vězňů z 16 a 17.století, dále pozůstatky prádelny a příležitostné koupelny a vnitřního prevétu. Také zde jsou vidět zbytky krbu a jedna z původních střílen v jižní věži zámku.

V levé části vstupujeme přes prosklený můstek nad znovuodhalenými základy vodního hradu z 13.století do velkého klenutého prostoru, ve kterém je nyní expozice Geologických pokladů Sokolovska.

Dalším původním dveřním portálem vstupujeme do místnosti se zachovanou původní pozdně gotickou klenbou z období kolem roku 1480 a můžeme si zde prohlédnout expozici archeologie, kde jsou prezentovány nálezy ze sokolovského zámku.

Dalším zajímavým dveřním portálem se spodním rozšířením hruškovitého tvaru vstupujeme do východní věže zámku se zachovanou původní pozdněgotickou střílnou.

Na konci sklepení, které je ve tvaru písmene „L" můžeme spatřit druhé místo s odhalenými zbytky hradby z poloviny 13. století, tedy nejstarší historii města Sokolov. V zadním rohu je cisterna na vodu, nejspíše z 16.století.

S památkáři byla konzultována i barevnost a v místech, kde byly zachovány zbytky původní omítky, byla zvolena dražší výmalba imitující velice zdařile starobylost prostor, takže nelze rozeznat, která část omítky a výmalby je stará několik set let a která několik let. Podobně byla zvolena i cihelná dlaždicová dlažba na základě archeologických nálezů.

Renovované sklepení sokolovského zámku s expozicí sokolovského pokladu bylo slavnostně zpřístupněno v září 2019.

Prezentace na YouTube: https://youtu.be/Zc4ocXzLL2w

 

Studie sklepy.zip (24.41 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Muzeum Sokolov, stavební úpravy - sklep zámku - odkrytí základů tvrze

Počet hlasů: 506

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz