přeskočit k navigaci »

Multifunkční centrum Březová - 2. etapa

Stavba číslo:S06
Název stavby:Multifunkční centrum Březová - 2. etapa
Přihlašovatel:Město Březová
Místo stavby:Březová u Sokolova
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
2015
Investor:Město Březová
Projektant:Ing. Petr Potužák
Zhotovitel:ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.

Rekonstrukce původního objektu kina a divadla navazuje na již zrealizovaný projekt zrekonstruovaného objektu starého kulturního domu, kdy mezi oběma objekty bylo stavební propojení sloužící jako byt správce. V rámci stavby došlo k ubourání tohoto propojení a rozdělení objektu na dvě samostatné stavby.

Původní stavba je zachována. Je zachováno i ceněné vstupní průčelí a je přemístěna i současná grafická freska nad vstupem na KZS ve stejném místě a rozměru.

Dostavba budovy je rozčleněna na tři přístavby ve dvou fázích a na opravu vlastní původní budovy.

První fáze obsahuje dvoupodlažní budovu knihovny a druhý mezonetový vstup do ní a do kina. Tato stavba je zastřešena pultovým ukončením střešní plochy, kdy bylo využito dřevěných plnostěnných lepených vazníků a příčných vaznic. Schodiště z mezonetu do knihovny je vřetenové, betonové, kdy obvodová stěna kopíruje schodiště v uzavřeném oblouku. Hlavní vstup je opět obloukový, zastřešený opět lepenými plnostěnnými dřevěnými vazníky s příčnými vaznicemi. Tato střecha je plochá, spádována do vnitřních svodů. Nad vstupem je provedena ŽB římsa s oplechováním. Lepené vazníky zastřešení vystupují mimo profil fasády, která je kombinovaná palubkovým obložením a obložením z latí mezi vazníky.

Obvodová stěna ve tvaru oblouku kolem schodiště i obloukový tvar hlavního vstupu je svým způsobem originálním řešením. Stavba tak získala ojedinělou podobu oproti původnímu tvaru.

Druhá fáze obsahuje výstavbu nové přístavby se šatnami a služebním bytem. Tato stavba je patrová, kdy 1.NP má charakter polozapuštěného suterénu. Tato stavba navazuje svým tvarem na hlavní loď kinosálu. Má sedlovou střechu. K této fázi také patří pultová přístavba skladu kulis. Jedná se o přízemní stavbu s přímým komunikačním propojením z komunikace (zásobování) stávajícím sjezdem. Pultová střecha je stejného sklonu jako sklon hlavního sálu.

Stavební oprava současné budovy včetně nových dispozičních úprav byla závěrečnou etapou stavebních úprav.

Přístup pro vozíčkáře do jednotlivých podlaží je zajištěn dvěma automatickými plošinami s rovnou plochou, které jsou pevně fixovány na schodišťové zábradlí. Dále je bezbariérový přístup zajištěn i pojezdovou rampou v knihovně.

Celkový návrh rekonstrukce je moderní se zachováním stávajících konstrukcí s optimalizací vložených prostředků.

Stavba je v zadním exteriéru doplněna letní scénou malého zahradního amfiteátru a zahradním minigolfem. Rekonstrukcí objektu se zvýšila především jeho multifunkčnost ať už v podobě modernizovaného kina i divadla včetně zázemí, moderně zařízené a vybavené knihovny, ale i nového sálu vzdělávacího centra, kde se mohou pořádat i různé kulturně společenské akce pro širokou veřejnost všech věkových kategorií.

Projekt byl spolufinancován z prostředků EU za podpory Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Multifunkční centrum Březová - 2. etapa

Počet hlasů: 197

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz