přeskočit k navigaci »

Modernizace ŽST Cheb

 Modernizace ŽST Cheb
Stavba číslo:S26
Název stavby:Modernizace ŽST Cheb
Přihlašovatel:Správa železnic, s. o.
Místo stavby:železniční stanice Cheb
Charakter stavby:Veřejná dopravní stavba, rekonstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
12/2017 - 12/2020
Investor:Správa železnic, s. o., Ing. Petr Kolář
Architekt:Sudop Praha, a. s., Ing. Stanislav Žáček
Projektant:Sudop Praha, a. s., Ing. Stanislav Žáček
Zhotovitel:STRABAG Rail a.s., Ing. Tomáš John
Stavbyvedoucí:Správa železnic, s. o., Milan Bláha st.

Účel a funkce stavby
Stavba řešila rekonstrukci kolejiště ŽST Cheb a úpravu nástupišť (výška hrany nástupiště 550 mm nad TK). Všechna nástupiště mají bezbariérový přístup, v celé délce jsou vybavena varovným pasem min. šířky 400 mm umístěným 800 mm od nástupištní hrany pro nevidomé v souladu s ČSN 73 49 59. Rovněž jsou na nástupištích umístěny vodící linie a bezpečnostní a signální pásy, a to v souladu se vzorovými listy. Pod rekonstruovanými kolejemi, včetně nových výhybek, je provedena rekonstrukce železničního spodku. V rámci stavby byla rovněž provedena sanace mostu v km 454,545 - staniční podchod včetně instalace výtahů a zabudování eskalátorů na 2. a 3. nástupiště. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce na železničním svršku je rekonstruováno zabezpečovací a sdělovací zařízení, osvětlení nástupišť a EOV. Rekonstrukce se dotkla též úprav NN, ochrany kabelů, KSU a TP. Projektová dokumentace rovněž uvažovala s úpravou zpevněných ploch.
Výpravní budova a podchod pro cestující byly rozhodnutím Ministerstva kultury čj. MK 67701/2016 OPP ze dne 22. 11. 2016 prohlášeny kulturní památkou.

Popis stavby - rozhodující kapacitní ukazatele:
Rekonstrukce železničního svršku (kolejnice 49E1, bet. pražce dl. 2, 6m) 4 241 m
Rekonstrukce železničního svršku (kolejnice 60E2, bet. pražce dl. 2, 6m) 1 150 m
Výhybka nová: 5 ks
Kolejová spojka nová: 2 ks
Kolejové spojky dvojitá nová: 1 ks
Dynamické zarážedlo: 3 ks
Trativod PEHD DN 150: 2 829 m
Trativod PEHD DN 200: 219 m
Trativod PEHD DN 250: 27 m
Svodné potrubí PEHD DN 200: 18 m
Svodné potrubí PEHD DN 300: 286 m
Trativodní šachta PEHD DN 400: 109 ks
Plocha sanace železničního spodku: 23 818 m2
Plocha ZKPP: 1 792 m2
Prefabrikované výtokové čelo: 1 ks
Délka upravených nástupišť: 870 bm
Délka upravených nástupištních hran: 1 990 bm
Plocha nového zastřešení nástupišť: 3 576 m2
Počet nových výtahů: 3 ks
Nejvyšší traťová rychlost: 80 km/h
Na základě jednání s KÚKK došlo k úpravě délky upravených nástupišť a taktéž délky upravených nástupištních hran. Dále došlo k úpravě na Chomutovském zhlaví ŽST.

Stavba byla významně spolufinancována prostředky z Evropské unie - nástroj pro propojení Evropy (CEF). Státní fond dopravní infrastruktury zajistil financování z národních zdrojů.

Situace stavby.zip (15.22 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Modernizace ŽST Cheb

Počet hlasů: 77

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz