přeskočit k navigaci »

Modernizace silniční sítě Hroznětín II/221

Stavba číslo:S29
Název stavby:Modernizace silniční sítě Hroznětín II/221
Přihlašovatel:Eurovia CS, a.s.
Místo stavby:Hroznětín
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
04/2014 - 09/2015
Investor:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková
Architekt:Pontex, spol. s r.o.
Projektant:Pontex, spol. s r.o. - Ing. V Honzík
Zhotovitel:Sdružení II/221 Hroznětín - EUROVIA CS, a.s., Algon, a.s.

Silnice II/221 je významnou spojnicí mezi Ostrovem, Merklínem a státní hranicí v Potůčkách. Stavba reaguje na předpokládanou narůstající transitní dopravu a převádí ji do extravilánu obce Bystřice a Hroznětína.

Charakteristika stavby

Předmětem stavby je výstavba obchvatu města Hroznětín na silnici II/221, která je provedena v kategorii S 7,5/70 v modifikované rozšířené verzi. Délka úpravy silnice II/221 je 3195 m + 104 m okružní křižovatky se silnicí III/22130. Silnice II/221 byla přeložena jižně od obytné zástavby Hroznětína a Bystřice a mimoúrovňově křižuje železniční trať (Dalovice - Merklín).

Mimoúrovňové křížení se železniční tratí také překonává silnici II/22129 a potok Jesenici. Je realizováno šestipolovým mostem s horní mostovkou a neomezenou průjezdní výškou. Nosná konstrukce je tvořena prostými poli ocelových nosníků spřažených se železobetonovou deskou mostovky. Spodní stavba je tvořena dvěma železobetonovými opěrami a pěti pilíři se stativy založenými na pilotách. Délka mostu je 138,6m a šířka 11,5m. Rozhodující pro niveletu mostu je nutnost překonat průjezdný profil železniční trati, kde muselo být uvažováno s budoucí možnou elektrifikací tratě. Délka polí je volena podle přemosťovaných překážek a pravidelnosti délky polí. Spodní stavba mostu je založena na širokoprofilových pilotách průměru 1 200 mm a délky 14 - 18 m. Pro zvednutí nivelety trasy silnice k niveletě mostu bylo nutné vybudovat vysoké náspy, a proto bylo třeba v oblasti opěr provést opatření pro urychlení sedání náspů. Z tohoto důvodu jsou na předmostích provedeny geodrény do hloubky 5 - 6 metrů. Pro urychlení konsolidace byl také silniční násep přesypán v oblasti opěry cca o 3 m nad úroveň nivelety. Po ukončení konsolidace náspu byl tento nadnásep odtěžen. Dále byly vybudovány dva menší mostní objekty přes Jesenici, jeden na silnici III/22129 a druhý na trati SŽDC.

V rámci stavby byly přeloženy také silnice III třídy. Silnice III/22129 od Velkého Rybníka do Hroznětína byla přeložena severozápadním směrem a nově končí okružní křižovatkou s II/221, před vjezdem do Hroznětína. Silnice III/22130 byla připojena pomocí okružní křižovatky k silničnímu obchvatu. Silnice III/2204 z Odeře do Hroznětína byla přeložena jižně od bývalé křižovatky u Rafandy, která nevyhovovala z hlediska potřebných rozhledových poměrů. Část původní komunikace byla zachována v charakteru obytné zóny.

Technické parametry

Celková délka přeložené silnice II/221: 3 299 m v šíři 7,5m

Celková délka ostatních silnic: 2 265m

Počet mostních objektů: 3

Počet silničních objektů: 30

Počet ostatních objektů: 30

Hlasování bylo ukončeno.

Modernizace silniční sítě Hroznětín II/221

Počet hlasů: 48

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz