přeskočit k navigaci »

Modernizace mostu ev.č. 21226-3 Vokov

Stavba číslo:S28
Název stavby:Modernizace mostu ev.č. 21226-3 Vokov
Přihlašovatel:SMP CZ, a.s.
Místo stavby:Vokov
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
07/2015 - 10/2015
Investor:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková
Projektant:S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Zhotovitel:SMP CZ, a.s.

Třípólový most je situován v nezastavěné části mezi obcemi Chvoječná a Vokov, což je součást obce Třebeň nacházející se v okrese Cheb, v Karlovarském kraji. Nachází se v katastrálním území Vokov u Třebeně, Chvoječná, Chocovice a překlenuje řeku Ohře. Délka mostu je 66,60 metrů, šířka 10,80 metrů. Výška mostu nad dnem potoka je 4,70 metrů, plocha nosné konstrukce je 594,93 m2. Zatížení mostu je označeno zatěžovací třídou A.

Jedná se o třípólový most z předpjatých nosníků uložených na dvou krajních betonových opěrách a dvou středních pilířích ze železobetonu. Spodní stavba mostu je založena hlubinně na vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 1000 mm a délky 9000 mm. Masivní železobetonové opěry jsou rovnoběžnými závěsnými křídly. Dvě z vrtaných pilot jsou provedeny v úklonu 15° od svislé osy. Střední pilíře jsou navrženy jako čtyři sloupy, které slouží jako úložný práh pro nosnou konstrukci z předpjatých nosníků.

Sloupy pilířů jsou pokračováním vrtaných pilot. Vždy krajní sloupy středních pilířů jsou také ukloněny ve sklonu 15°. jsou předpjaté podélně i příčně sepnuty. Spáry mezi nosníky jsou zality betonovou směsí.

V rámci modernizace (rekonstrukce) mostu bylo provedeno odvodnění nosníků navrtáním v nejnižším místě. Dále odstranění příslušenství mostu, vozovky z žulových kostek včetně podkladních vrstev, odbourání závěrných zídek, izolace a vyrovnávací desky na nosnících. Na takto připravené a očištěné nosníky byla zhotovena nová železobetonová spřahující deska, nová izolace, odvodňovače a vybetonovaly se římsy. Následně byly provedeny nové závěrné zídky, drenáže, zásypy, sanace betonových povrchů, nabetonávka přesahů stativ středních pilířů. Následně se osadila příslušenství na mostě a svodidlo mimo most. Jako poslední se provedly dokončovací práce pod mostem i v jeho okolí.

Hlasování bylo ukončeno.

Modernizace mostu ev.č. 21226-3 Vokov

Počet hlasů: 30

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz