přeskočit k navigaci »

Modernizace a dostavba objektu TWR LKKV na letišti Karlovy Vary

Modernizace a dostavba objektu TWR LKKV na letišti Karlovy Vary - pohled JV
Stavba číslo:S16
Název stavby:Modernizace a dostavba objektu TWR LKKV na letišti Karlovy Vary
Přihlašovatel:SMP CZ, a. s.
Místo stavby:K letišti 205, 360 01 Karlovy Vary - Olšová Vrata
Charakter stavby:Dopravní stavba pro poskytování letových provozních služeb
Období realizace
(Zpracování projektu):
III/2019 - IX/2020
Investor:Řízení letového provozu České republiky, s.p., Navigační 787, 252 61 Jeneč u Prahy, Tomáš Buriánek
Architekt:ATELIÉR TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, Ing. Arch. Michal Ježek, Ing. Arch. Jana Máslová
Projektant:TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, Ing. Michal Šulc, Ing. Michal Novák
Zhotovitel:SMP CZ, a. s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Tomáš Chvojka
Stavbyvedoucí:SMP CZ, a. s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, František Laštovička

Dotčené území a objekt TWR LKKV se nachází na jižním okraji oploceného areálu mezinárodního letiště Karlovy Vary v katastrálním území Olšová Vrata. Objekt TWR slouží pro poskytování letových navigačních služeb v rámci prostoru odpovědnosti v blízkosti Karlových Varů. Účelem stavebních úprav bylo vytvoření potřebných podmínek pro instalaci nové technologie pro řízení letového provozu, zvětšení užitné plochy pro zaměstnance a uspořádání pracovišť do logických provozních a funkčních celků.

Realizace byla provedena za plného provozu všech pracovišť včetně pracoviště TWR a s ní souvisejících ATM systémů a technologií, proto byl při stavebních pracích brán na toto hledisko důrazný zřetel, aby nedošlo k narušení provozu a přerušení poskytování letových provozních služeb.

Původní stav:
Původní objekt se skládá z dvoupodlažní zděné budovy s železobetonovými stropními konstrukcemi. Novější rozšíření objektu z roku 2000 kombinuje nosnou ocelovou konstrukci a železobetonové stropní konstrukce na ocelových stropnicích a vyzdívky obvodového zdiva a je provedeno nezávisle a stávající objekt je využit pouze pro zajištění stability nové konstrukce.

Statické zajištění:
V rámci vybourání nosné stěny 1.NP v prostoru vstupní haly byla stávající stropní konstrukce podepřena ocelovým rámem. V nevyhovujícím stavu byla obvodová jižní stěna původního objektu ve 2.NP, ta byla vybourána a nahrazena ocelovými rámy s vyzdívkou. Tyto rámy byly do objektu osazeny před vlastním vybouráním štítové stěny a částí vnitřních ztužujících stěn.

Stropní konstrukce nad částí 1.NP staticky nevyhovovala a bylo navrženo zesílení stropu nabetonávkou nové železobetonové desky tak, aby plně přejala zatížení, které na ni bude následně působit, a stávající stropní deska bude mít pouze funkci ztraceného bednění.

Také stávající ocelovou stropní konstrukci nad 2. a 3.NP bylo nutné doplnit pomocí ocelových stropnic, dále bylo navrženo zesílení vnitřního průvlaku nad 2.NP doplněním na příhradový nosník a podepření dvojice nosníků nad 3.NP čtveřicí sloupků.

Dostavba:
Nové nosné konstrukce dostavby jsou tvořené ocelovými sloupy, stropnicemi a průvlaky v jeden tuhý skelet, staticky nezávislý na stávajícím objektu. Mezi tyto nosné prvky jsou vloženy tenkostěnné ocelové profily jako podkladní konstrukce pro opláštění sendvičové konstrukce sádrovláknitými deskami. Fasáda je provedena jako provětrávaná zaklopená plechovými lamelami tvaru U z pozinkovaného plechu doplněná o kontaktní zateplovací systém v 1.NP a mezi okny na jižním štítu. Nové hliníkové výplně jsou na jižní straně vybaveny venkovními žaluziemi. Střecha nad objektem je plochá s fóliovou hydroizolací.

Nové dispozice objektu jsou provedeny ze sádrokartonových příček, podhledů a předstěn zajišťujících také protipožární ochranu ocelových konstrukcí a stropy v pobytových místnostech tvoří kazetové podhledy. Nášlapné vrstvy podlah jsou z akustického vinylu nebo zátěžových koberců. Ve 3.NP byla z důvodu vedení velkého množství kabelových rozvodů a z důvodu umístění citlivé technologie realizována antistatická zdvojená podlaha.

Vlivem zvětšení zastavěné plochy objektu a vybudováním nové vodovodní přípojky došlo také k úpravě zpevněných ploch kolem objektu.

Technologie:
Objekt je vybaven náhradním zdrojem elektrické energie umístěným mimo objekt, který slouží pro potřeby zálohování napájení technologie. Byla provedena instalace nových rozvodů vč. osazení nových rozvaděčů, které byly postupně zapojovány za plného provozu tak, aby nedošlo k přerušení poskytování služeb.

Zásadní modernizací prošly slaboproudé rozvody, především strukturovaná kabeláž objektová a pro systémy ATM. Rozšířený Technický sál byl nově vybaven uzavřeným stojanovým systémem chlazení „studená ulička" s nezávislou klimatizační jednotkou v každé řadě. V rámci změn dispozice bylo přestěhováno pracoviště Technického dohledu s plánovaným výpadkem poskytování služeb pouze v řádu hodin. Objekt byl dále vybaven novými rozvody elektronické kontroly vstupů, elektronickou požární i zabezpečovací signalizací a kamerovým systémem.

Novým zdrojem tepla i chladu je tepelné čerpadlo voda - voda se záložními elektrokotli a vzduchem chlazenou chladící jednotkou. Větrání je zabezpečeno z části přirozeně a z části nuceně. Nucené větrání některých prostor je provedeno moderní vzduchotechnickou jednotkou vybavenou systémem zpětného získávání tepla. Řízení zajišťuje systém měření a regulace.

Díky této technologii se řadí vytápění do energetické náročnosti třídy B a celková energetická náročnost modernizované budovy je třídy C.

Hlasování bylo ukončeno.

Modernizace a dostavba objektu TWR LKKV na letišti Karlovy Vary

Počet hlasů: 135

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz