přeskočit k navigaci »

Městská knihovna Sokolov

Městká knihovna Sokolov - po dokončení
Stavba číslo:S09
Název stavby:Městská knihovna Sokolov
Přihlašovatel:Město Sokolov
Místo stavby:Sokolov, Staré náměstí
Charakter stavby:veřejná knihovna
Období realizace
(Zpracování projektu):
21. 3. 2019 až 5. 8. 2020
Investor:Město Sokolov, Renata Oulehlová
Architekt:Ing.arch. Olga Růžičková
Projektant:Ing.arch. Olga Růžičková
Zhotovitel:SWIETELSKY stavební s.r.o., Ing. Jan Kutač
Stavbyvedoucí:SWIETELSKY stavební s.r.o., František Strupf

Městská knihovna Sokolov

Popis projektu

Pro umístění Městské knihovny byly vybrány dva dlouhodobě nevyužívané objekty s popisnými čísly 134 a 135 na Starém náměstí v Sokolově. Jedná se o dva domy, z nichž v menším byl původně bar a v patrech byty a ve větším byla drogerie. Za objekty v prostorách původního dvora byla navržena dostavba pro rozšíření užitné plochy knihovny. V zadní části knihovny byl vytvořen přístup pro zásobování a expedici knih, na který přímo navazuje prostor s nákladním výtahem. Ten propojuje zázemí a sklady ve všech patrech, čímž je dosaženo snadnější a rychlejší distribuce knih.

Přízemí (1 NP): V tomto patře jsou návštěvníkům k dispozici 2 přednáškové sály (jeden s kapacitou 70 míst a druhý pro 30 lidí), čítárna, studovna a zvuková knihovna pro zdravotně znevýhodněné. V čítárně jsou také umístěny počítače s přístupem na internet pro veřejnost. Hlavní vstup do budovy je v místě původního průchodu, který byl po obou stranách uzavřen, čímž vznikl vestibul s možností posezení. Z vestibulu vedou oddělené vstupy do sálu i do knihovny, což umožňuje samostatný provoz sálu i po uzavření knihovny. Hala v přízemí slouží jako centrální prostor s možností posezení. Jsou odtud vstupy do všech společenských prostor pro veřejnost, do šatny, na toalety a do služebního zázemí a skladu knih.

2 NP: V tomto patře vzniklo oddělení pro dospělé. Kromě půjčování knih zde mají návštěvníci možnost posezení v prostoru prosklené terasy nebo mohou využít oddělenou individuální studovnu.

3 NP: V tomto patře je umístěno oddělení pro děti a mládež, které je rozděleno na 2 části - pro menší děti (baby zóna) a pro větší děti a mládež (teen zóna). Dále je zde také klubovna pro pořádání akcí pro školy, školní družiny a pro volnočasové aktivity dětí.

4.NP: Toto patro patří už k neveřejným prostorám knihovny. Jsou zde umístěny kanceláře, sklad pro úklid, sklad knih, zasedací místnost. Vzhledem k vysokému prostoru podkroví domu č. p. 135 zde vzniklo ještě vestavné patro, které slouží jako interní sklady knihovny a ekonomického oddělení, archiv. Na domě č. p 134 vznikl nový krov, který byl zvýšen maximálně na úroveň sousedního objektu. Tím zde vznikla zasedací místnost a sklad knih.

Všechna patra jsou propojena schodištěm, které také slouží jako chráněná úniková cesta. Vedle tohoto schodiště je nový evakuační výtah, který zajišťuje bezbariérový přístup do všech pater knihovny. V každém patře je umístěno sociální zázemí, z toho v 1. a 3.NP je rozšířeno o bezbariérové WC.

Něco z historie: Městská knihovna předtím sídlila v sokolovském zámku, kam se za půjčováním knížek chodilo dlouhých šedesát let. Do zámeckých prostor sice knihovna takříkajíc pasovala, ale podmínky pro její další rozvoj už dávno přestaly vyhovovat, o zázemí pro personál ani nemluvě. V nové knihovně je k dispozici kolem 1500 metrů čtverečních plochy. To je o třetinu více, než měla knihovna k dispozici v zámku. Ten je majetkem kraje a knihovna tady byla v nájmu. Z bývalé knihovny se na Staré náměstí přestěhovalo kolem 100 000 svazků.

Investor akce: Město Sokolov
Náklady: zhruba 46 milionů Kč
Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. arch. Olga Růžičková
Zhotovitel akce: SWIETELSKY stavební s. r. o.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Městská knihovna Sokolov

Počet hlasů: 1593

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz