přeskočit k navigaci »

Městská knihovna, Chodov

Městská knihovna Chodov
Stavba číslo:S09
Název stavby:Městská knihovna, Chodov
Přihlašovatel:Město Chodov
Místo stavby:Chodov
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
1.8.2021 - 30.6.2023
Investor:Město Chodov, Patrik Pizinger
Architekt:Atelier Kopecký s.r.o., Ing. arch. Tomáš Kopecký
Projektant:Atelier Kopecký s.r.o., Ing. arch. Tomáš Kopecký
Zhotovitel:3xN spol. s r.o., Jan Nevšímal
Stavbyvedoucí:3xN spol. s r.o., Erich Froněk

Přestavba vyhořelého objektu sídlištní infrastruktury na městskou knihovnu. Na začátku byla otázka co s vyhořelým squattem nedaleko centra města. Místo bourání se vedení města rozhodlo pro složitější cestu přestavby. Typizovaný objekt sídlištní vybavenosti byl původně postaven pro potřeby přilehlé polikliniky. V průběhu let se několikrát změnila jeho náplň, posledním provozem byla výrobna knedlíků.

Na začátku návrhu byly stanoveny základní teze:
- knihovna komunitním centrem města
- knihovna vzdušná a prosvětlená
- knihovna variabilní

Struktura původního objektu předjímá funkční rozdělení objektu po jednotlivých objemech - severní část objektu je věnována dospělému oddělení, doplněnému o kavárnu a vstupní část, jižní část objektu je věnována dětskému oddělení, které je v patře doplněno o minimalizované administrativní zázemí knihovny s komunitní kuchyňkou.

V suterénu je situován multifunkční sál s nezbytným zázemím a technická místnost.

Sociální zázemí objektu jsou umístěna uprostřed dispozice tak, aby se maximálně využil prostor přirozeně osluněný denním světlem, komunikační jádro je umístěn na střihu obou objektů.

V rámci projektu bezprostředního okolí jsou navrženy 2 typy veřejného prostoru - vstupní - velkorysá vstupní platforma, kde je možné pořádat výstavy a klidný - zastíněná klidná terasa, navazující na dětské oddělení.

Fasády abstrahované do pilířů a stropních desek evokují vysoký řád, naznačující významnou městskou funkci budovy - knihovny.  Velkorysé otvory ve fasádě umožňují přímý kontakt mezi exteriérem a interiérem budovy, probourání stropu a světlík v každé z budov umožňují prosvětlení dispozice a naznačují pocit velkorysého prostoru v mezích nízké světlé výšky původní konstrukce.

Situace.pdf (114.65 KB)

1.PP.pdf (10.97 KB)

1.NP.pdf (29.12 KB)

2.NP.pdf (25.15 KB)

Řez.pdf (6.59 KB)

Střecha.pdf (106.18 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Městská knihovna, Chodov

Počet hlasů: 1074

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz