přeskočit k navigaci »

Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov

Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov
Stavba číslo:S21
Název stavby:Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov
Přihlašovatel:Město Sokolov
Místo stavby:Sokolov
Charakter stavby:Mosty a lávky
Období realizace
(Zpracování projektu):
2019-2023
Investor:Město Sokolov, Mgr. Petr Kubis
Architekt:Ing. arch. Jiří Janisch, Ing. arch. Jiří Janisch
Projektant:Kancelář stavebního inženýrství spol. s r.o., Ing. Petr Hampl
Zhotovitel:Sdružení Stavby mostů, a.s. - LEMONTA s.r.o., Ing. Pavel Poláček
Stavbyvedoucí:Stavby mostů, a.s., Josef Valeš

Město Sokolov dokončilo stavbu nové Krejcarové lávky přes řeku Ohři v květnu roku 2023.

Náklady na nové přemostění vodního toku byly z větší části hrazeny Ministerstvem financí ČR z programu Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Krejcarová lávka vytváří nezbytnou spojnici mezi městem Sokolov, rekreační zónou Jižní lom, sítí cyklostezek, jezerem Medard a v budoucnu také s novou lokalitou pro rodinné domy za obchvatem města.

Realizovaná ocelová konstrukce lávky přetíná říční koryto řeky Ohře v místě bývalé dožilé betonové mostní konstrukce, která vykazovala závažné stavební poruchy.

Základní technické údaj nového přemostění:
Lávka pro pěší byla navržena jako ocelový zavěšený most o třech spojitých polích s horní mostovkou.
Rozpětí jednotlivých polí je 60 m + 45 m + 15 m. Světlá šířka lávky je proměnná. Mění se od 2,5 m po 7,0 m, u odbočné rampy má šířku 2,0 m. Závěsy jsou z ocelových lan. Středový pylon je umístěn v podélné ose lávky a je vysoký 27,2 m (po úroveň kotvení závěsů). Niveleta mostovky je zakřivená a klesá z levého břehu z úrovně k opěře na pravém břehu na úroveň.

Celá ocelová konstrukce lávky se nachází nad úrovní 100leté vody.

Mostovka je z dubových dřevěných fošen o tloušťce 40 mm podporovaných podélníky. Zábradlí bylo provedeno s úrovní horního madla ve výšce 1300 mm nad mostovkou. Výplň zábradlí je z pozinkovaného tahokovu. Sloupky zábradlí jsou po 1,25 m. Na pravém břehu je na lávku napojena boční sestupná rampa o rozpětí 25,2 m, která přímo navazuje na trasu cyklostezky.

Osvětlení lávky je umístěno do horního nerezového madla (bodová LED svítidla) a osvětlená jsou i jednotlivá žebra pylonu lávky. Celý koncept osvětlení je proveden tak, aby nedocházelo k oslňování okolí, ale zároveň aby osvětlení zvýraznilo specifickou geometrii konstrukce a umožnilo bezpečný pohyb na lávce.

Hlasování bylo ukončeno.

Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov

Počet hlasů: 231

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz