přeskočit k navigaci »

KNIHOVNA A MUZEÍČKO

KNIHOVNA A MUZEÍČKO - vizualizace
Stavba číslo:P04
Název stavby:KNIHOVNA A MUZEÍČKO
Přihlašovatel:Město Hranice
Místo stavby:Hranice
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
neuvedeno - jedná se o studii
Investor:Město Hranice, Ing. Daniel Mašlár
Architekt:Ateliér KONCEPT, Ing. Petr Kostner
Projektant:neuvedeno - jedná se o studii, neuvedeno - jedná se o studii

Dům č.p. 666 - Knihovna Hranice
Jedná se o studii na přestavbu chátrajícího objektu v centru města, který město Hranice před několika lety vydražilo. Dům byl mnoho let neobýván, poškozen bezdomovci i požárem.

Studie má za úkol umístit do objektu služby, které město postrádá a které oživí náměstí.
Hlavní funkcí je knihovna, která částečně supluje infocentrum a disponuje skromným výstavním prostorem. Bohužel je od centra města mírně odtržená. I přes to je navštěvována množstvím různých návštěvníků.

Architekt dostal za úkol umístit do objektu knihovnu, neformální informační centrum a výstavní prostor pro umístění expozice o městě i různé náhodné výstavy, či přednášky.

Tyto služby by měla doplnit kavárna, která zpříjemní lidem využívání těchto služeb. Absence kavárny je v našem městě častým tématem a provozovat takový podnik soukromě se již mnohokrát nepodařilo. V našem případě by se jednalo o doplňkovou službu, poskytovanou městem. To vše ve dvou patrech objektu. Ve třetím patře je pak navržen byt správce a 2 hotelové pokoje. Absence ubytovacích kapacit ve městě je velkým hendikepem pro rozvoj turismu.

Objekt byl postaven ve 30 letech minulého století jako obchodní dům. Později v něm sídlila státní bezpečnost. V poslední fázi byly v přízemí dva samostatné obchody a ve vyšších patrech byty.

Návrh respektuje původní vzhled objektu a z původních výkladců vytváří podloubí, které jednak oddělí vstup od veřejného chodníku a jednak vytvoří kryté posezení. Za vstupem je recepce s místy k sezení, dětskou částí knihovny a zázemím. Dřevěné posedavé schodiště má sloužit jako herní prvek pro děti a zároveň jako mini hlediště v případě konání besed.

Ve 2.NP je situována knihovna pro dospělé a výstavní prostor. I zde jsou umístěny stolečky se židlemi pro potřeby kavárny/čítárny. Aby tyto prostory nebyly zcela odděleny, je ve stropě navržen výrazný otvor, který oba prostory propojuje a vytváří zajímavý ochoz s lávkou. Přes obě patra jsou navržené průběžné regály na knihy, které budou v úrovni nad běžným dosahem sloužit pouze jako dekorace.

Ve 3.NP je navržen již zmíněny byt správce a dva hotelové pokoje. V suterénu je pak další sociální zázemí pro případ konání venkovních akcí na náměstí a zázemí zaměstnanců.

https://youtu.be/x-eEJiMFNV0

Hlasování bylo ukončeno.

KNIHOVNA A MUZEÍČKO

Počet hlasů: 195

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz