přeskočit k navigaci »

KKN - dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu

Stavba číslo:P2
Název stavby:KKN - dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
07/2014 - 01/2016
Investor:Karlovarský kraj
Architekt:ATELIER PENTA v.o.s
Projektant:ATELIER PENTA v.o.s - Ing. arch. Jaromír Homolka

Projekt dokončení revitalizace Nemocnice v Chebu zahrnuje zásadní přestavbu téměř všech provozů a jejich umístění do jednoho bloku s pavilonem B. Na půdorysu původního hospodářského pavilonu vznikne nový objekt, který bude postupně propojen se stávajícím pavilonem B a vytvoří tak kompaktní celek monoblokové nemocnice.

Postupná dostavba a rekonstrukce za provozu bude probíhat v deseti etapách. Celý projekt navazuje na již započatou rekonstrukci z roku 2012, která modernizovala zhruba třetinu pavilonu B, kde je umístěna část IP a lůžkové kapacity.

Rozsáhlá výstavba a modernizace nemocnice v tomto objemu a jednom stavebním kroku představuje v ČR dosud ojedinělou a logisticky velmi náročnou akci, která během 3 let zásadním způsobem promění provozy na nejmodernější komplexní zařízení pro zdravotnickou péči ve spádové oblasti Chebska, Ašska, části okresu Mariánských Lázní a i případně přeshraniční spádové oblasti.

Konstrukce objektu představuje monolitický železobetonový skelet s vyzdívaným a obkládaným pláštěm. Část provozů nemocnice je řešena jako čisté provozy dle ČSN EN 14644.1 ve třídě 6 a 7.

Unikátnost řešení spočívá v postupném přepojování stávajících operačních sálů a vybudování nového traktu ve shodném podlaží novostavby a propojení tohoto traktu se stávající budovou. Součástí celé dostavby je i řešení nejbližšího okolí včetně řešení inženýrských sítí jak ve vlastnictví nemocnice, tak i teplovodů společnosti Terea, které procházejí místem staveniště.

V rámci revitalizace vzniká v areálu zhruba 50 nových parkovacích míst, dochází k vymezení dopravních a parkovacích ploch a k návrhu nových sadových úprav v polovině areálu.

Orientační náklad stavby bez lékařské technologie 395 mil. Kč bez DPH.

Základní parametry : novostavba pavilonu A1 - 28 300 m3 obestavěného prostoru

rekonstrukce pavilonu B - 29 900 m3 obestavěného prostoru

Provozní náplň : 130 lůžek v lůžkových odděleních chirurgických a interních oborů včetně

gynekologie, porodnice a dětského oddělení

11 lůžek intenzivní péče

urgentní příjem včetně ambulancí

rekonstrukce a rozšíření RDG oddělení

výstavba operačního traktu s 3 operačními sály a centrální sterilizací

dětské oddělení včetně novorozeneckého a porodnice s 3 porodními boxy a

operačním sálem.

Součástí jsou i další provozy :

laboratorní blok s OKB a hematologie

provoz kuchyně a výdeje jídel do nemocnice a mimo

rehabilitační oddělení

transfúzní stanice

dětská ambulance

skladové hospodářství nemocnice

endoskopické vyšetřovny

gynekologické ambulance

hematologická ambulance

oční ambulance

neurologická ambulance se stacionářem

Hlasování bylo ukončeno.

KKN - dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu

Počet hlasů: 482

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz