přeskočit k navigaci »

Karlovy Vary - Náplavka Ohře

Náplavka Ohře
Stavba číslo:S15
Název stavby:Karlovy Vary - Náplavka Ohře
Přihlašovatel:Videst s.r.o.
Místo stavby:Nápalavka Ohře
Charakter stavby:Volnočasové aktivity
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2022 - 03/2023
Investor:Statutární město Karlovy Vary, Ing. Petr Bursík
Architekt:GEOprojectKV s.r.o., Petr Švorba, studie: Archispace s.r.o., Ing. Michal Kasík, Ph.D.
Projektant:GEOprojectKV s.r.o., Petr Švorba
Zhotovitel:Videst s.r.o., Marek Čermák
Stavbyvedoucí:Videst s.r.o., Karel Bozděch

Stručný popis území:

Liniový charakter území podél řeky Ohře svým umístění výrazně aspiruje k hlavní pěší spojnici vycházející z centra města směrem do obytných volnočasových částí města rozvolněných v okrajových částech. Řešené území je jednou z posledních možností, jak v rámci města "zpřístupnit" nábřežní hranu. Ta je ve formě říčky Teplá v rámci centra města prakticky oproštěna od pobytové funkce a styku lidí s "vodou".

 

Popis stavby:

Stavba je tvořena několika na sebe navazujícími zónami, které jsou řazeny do liniového pojetí území. Jednotlivé zóny

svým účelem definují užívání zóny, její náplň s ohledem na cílového uživatele/návštěvníka, a tím i (terénní, vodní či materiálové, městský mobiliář) prvky urbanizace zóny. Základním spojovacím prvkem je kromě pěšího a cyklo propojení také propojení zelení s cílem otevřít pohled na řeku, a to včetně pocitu "sáhnutí" na vodu jako takovou. To, co je nyní ve vztahu k řekám a potokům v okolí zapovězeno. Zóny jsou v návrhu řazeny tak, aby nedocházelo k pohledovému či akustickému rušení klidové a herní zóny, s vazbou na městský mobiliář krajových zón, vazbou na stávající funkce a s vazbou na potencionální budoucí výstavbu liniových staveb a pěších tras včetně přemostění. V potaz byla brána i potencionální výstavba bytovou a komerční výstavbou v pásu kolem navrženého území.

První zóna od Plynárenské lávky s přímou vazbou na cyklostezku A6 je jakousi křižovatkou v území. Dominantním prvkem je stupňovité betonové sedadlové schodiště, které nabízí pohled na otevřenou nábřežní hranu. Je zde také vytvořena první z celkem tří ploch pro food trucky. Druhá zóna s písečnou pláží, která je dostatečně prostorná pro relaxaci a také je zde plynulý přístup k řece, pro ty, kteří se chtějí osvěžit. Třetí zóna je tvořena agility parkem pro psy, kde je umístěna celá řada prvků. Nedaleko se nachází první ze tří veřejně přístupných ohnišť. Čtvrtá je zóna obsahující druhý betonový prvek zpřístupňující břehovou hranu a také plochu workoutového hřiště doplněnou cvičebními stroji. V páté zóně je vytvořena venkovní galerie s několika výstavními panely. V šesté zóně je druhé ohniště, a především dvě hřiště pro pétanque. Sedmá zóna je největší, jsou zde zbylé dvě plochy pro food trucky, třetí betonový prvek, který vytváří „chodníček" nad hladinou řeky. Dále je zde poslední ohniště a jeden z nejzajímavějších prvků celé stavby - malý vodní svět pro děti. Osmá zóna navazuje dětským hřištěm s akátovými herními prvky a dalším betonovým prvkem zakončeným molem přímo v samotné řece. Následuje hřiště pro spikeball a celá stavba je zakončena devátou zónou, což je samotná plocha před objektem loděnice, zde je poslední betonový prvek, který jednak zpřístupňuje břehovou hranu, ale především vytváří bezpečný prostor pro vodáky. V tomto místě je opět výraznější spojení na cyklostezku A6.

 

Vizualizace 1.pdf (571.31 KB)

Vizualizace 2.pdf (507.97 KB)

Vizualizace 3.pdf (1.11 MB)

Vizualizace 4.pdf (1.22 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Karlovy Vary - Náplavka Ohře

Počet hlasů: 809

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz