přeskočit k navigaci »

Josefov - Systém tůní a výsadby zeleně v Parku novorozenců

 Systém tůní a vysadby zeleně v Parku novorozenců
Stavba číslo:S12
Název stavby:Josefov - Systém tůní a výsadby zeleně v Parku novorozenců
Přihlašovatel:Obec Josefov
Místo stavby:Josefov
Charakter stavby:Zadržování vody v krajině
Období realizace
(Zpracování projektu):
2020-2022
Investor:Obec Josefov, Jan Onak
Architekt:EnvironGroup s.r.o., Ing. Jiří Mašek
Projektant:EnvironGroup s.r.o., Ing. Jiří Mašek
Zhotovitel:PE-REZA, spol. s r.o., Ing. Petr Tůma
Stavbyvedoucí:Vladimír Vala, Vladimír Vala

Projekt citlivě zakomponoval přírodní prvky do urbanistické koncepce obce. Původně neudržovaná, podmáčená louka, v blízkosti centrální části obce, sousedící s lesem, poli a tzv. Parkem novorozenců se přeměnila díky realizaci projektu na oblíbenou vycházkovou a odpočinkovou zónu místních obyvatel i návštěvníků. Lokalita se soustavou pěti propojených tůní, společně s okolní modelací terénu a výsadbou dřevin, vytváří přirozený přechod mezi zastavěnou a „zelenou" částí Josefova.

Cílem projektu bylo posílení ekosystémové funkce krajiny, zvýšení retence vody v krajině, zlepšení mikroklimatický podmínek, zvýšení biodiverzity a ekologické stability území díky komplexnímu řešení dotčené lokality prostřednictvím:
1) vybudování systému nových vodních prvků - 5 tůní s bohatým litorálním pásmem,
2) modelaci terénu v využitím materiálu získaného při hloubení tůní, kterou se rozšířily druhy stanovištních biotopů a
3) výsadbou stanovištně vhodných geograficky původních dřevin, které vytváří druhově pestré a prostorově stratifikované porosty, čímž zároveň rozšiřují i potravní a stanovištní podmínky pro řadu organismů.

Projekt vyřešil
absenci stabilního vodního ekosystému, který by poskytl celoroční možnost pro život a rozmnožování vodních a na vodu vázaných organismů,
nízkou krajinářskou hodnotu řešené plochy, původní zamokřené, nevyužívané a neudržované louky a tzv. Parku novorozenců s řadovou pravidelnou výsadbou 2 druhů stromů.

Po realizaci byl v lokalitě zaznamenán výskyt dvou zákonem chráněných rostlin - všivce lesního a prstnatce májového a silně ohrožené rosničky zelené. Místo je oblíbeným cílem fotografů, milovníků přírody, procházek i pasivního odpočinku. Pro návštěvníky jsme pod stromy umístili dřevěné lavičky, na okraji, tak, aby nedošlo k narušení „genia loci" také zastřešený altán a bosou stezku. Pravidelně zde pořádáme řadu akcí, např. vítání občánků, kdy rodiče společně zasadí strom za své nově narozené dítě.

 

Situace.pdf (1.06 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Josefov - Systém tůní a výsadby zeleně v Parku novorozenců

Počet hlasů: 447

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz