přeskočit k navigaci »

I/20 Obnova mostu ev. Č. 20-001 Doubí

I/20 Obnova mostu ev. Č. 20-001 Doubí
Stavba číslo:S28
Název stavby:I/20 Obnova mostu ev. Č. 20-001 Doubí
Přihlašovatel:EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Závod Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
3/2019 - 4/2020
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary, Bc. Lukáš Hnízdil
Architekt:SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/414, 142 00 Praha 4, Ing. Martina Neumanová
Projektant:SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/414, 142 00 Praha 4, Ing. Martina Neumanová
Zhotovitel:EUROVIA CS, a.s., Závod Karlovy Vary, Michal Sakař, mostní konstrukci realizoval závod Mosty a konstrukce
Stavbyvedoucí:EUROVIA CS, a.s., Závod Karlovy Vary, Jan Talaš

Předmětem realizace byl nový most, který nahradil původní z předpjatého betonu. Stav původního mostu byl již tak nevyhovující, že nebylo možné jej opravit.

Nový most je o dvou polích, nosná konstrukce je ocelová, tvořena dvanácti nosníky výšky jeden metr, které jsou spřaženy železobetonovou deskou. Založení mostu je hlubinné na velko-průměrových pilotách v korytě řeky. Spodní stavba mostu je monolitická železobetonová a sestává ze dvou krajních opěr s přechodovou deskou a jednoho středního pilíře. Během výstavby mostu byly realizovány přeložky NN, vodovodu, veřejného osvětlení a dopravní (technické) napojení na stávající komunikace. Délka mostu je 89,4 metru a šířka 12,1 metru.

Stavba stála 76,2 milionu korun bez DPH.

Zhotovitel v rámci zakázky zrealizoval most včetně zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, demolice starého mostu a vlastní výstavby mostu nového, zakázka byla zadána dle smluvních podmínek ŘSD YELLOW BOOK FIDIC (Žlutá kniha Fidic).

Demolice byla zahájena v dubnu 2019 a v prosinci téhož roku již po novém mostě jezdila auta.

 

Hlasování bylo ukončeno.

I/20 Obnova mostu ev. Č. 20-001 Doubí

Počet hlasů: 76

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz