přeskočit k navigaci »

Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“, Nejdek

Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“
Stavba číslo:S05
Název stavby:Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“, Nejdek
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Nejdek
Charakter stavby:zařízení sociální služby
Období realizace
(Zpracování projektu):
říjen 2022 – prosinec 2023
Investor:Karlovarský kraj, Ing. Petr Kulhánek
Architekt:neuvedeno , neuvedeno
Projektant:neuvedeno, Ing. arch. Břetislav Kubíček
Zhotovitel:„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ – Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“, tvořená společností Metrost, Ing. Karel Volf a Ing. Jiří Vích
Stavbyvedoucí:Metrostav DIZ s.r.o. , Ing. Pavel Lӧbel

Předmětem výstavby je rekonstrukce, modernizace a stavební rozšíření pavilonu C se zachováním kapacity 46 lůžek pro klienty Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ" v Nejdku a rekonstrukce spojovacího traktu mezi pavilony BC.

Kompletně je rekonstruován pavilon C a spojovací trakt BC. Pavilon C, spojovací trakt BC zahrnuje stavební úpravy a rozšíření stávajícího dvoupodlažního pavilonu C a stavební úpravy třípodlažního spojovacího traktu BC.

Pavilon C je rozšířen na západní a severní straně především o pokoje pro klienty, doplňuje se o chráněnou únikovou cestu se schodištěm a výtahem. V třípodlažní části na západní straně jsou v posledním podlaží soustředěny nové technické místnosti, které slouží především pro pavilon C a umožní postupnou revitalizaci celého objektu za provozu.

Ve spojovacím traktu BC se nachází chráněná úniková cesta, jídelny, společenské a provozní místnosti.
Součástí rekonstrukce budovy je také rekonstrukce prádelenského provozu a modernizace jeho technologického vybavení. Stavebně je rozšířen pavilon C o jeden trakt o šířce 3,5 m na severní straně tak, aby se zrealizovaly pro stejnou kapacitu klientů jednolůžkové pokoje, v malé míře dvoulůžkové pokoje a bylo možné zajistit prostor pro realizaci koupelny v každém pokoji.

Úprava dispozic je navržena tak, aby bylo optimalizováno umístění pokojů pro klienty i společenských a provozních místností. Navrženy jsou nové únikové cesty a rozšířené chodby. V blízkosti klubovny, společenské místnosti a jídelen jsou bezbariérové záchody pro klienty. Pokoje na jižní straně v přízemí pavilonu mají přímý výstup na venkovní terasy. Veškeré vnitřní prostory jsou řešeny bezbariérově.

Ve spojovacím traktu BC je schodiště a lůžkový výtah. Na úrovni 1. PP je prádelna. Ve vyšších nadzemních podlažích jsou jídelny, klubovna a společenská místnost.

V přízemí pavilonu C1 je umístěno na 1. NP celkem 21 pokojů, z toho dva dvoulůžkové. Obdobně na úrovni C2 je umístěno na 2. NP celkem 21 pokojů, z toho dva dvoulůžkové. Všechny pokoje budou vybaveny bezbariérovou flexibilní koupelnou s WC. Systémové vybavení koupelny bude adaptabilní pro všechny klienty bez ohledu na stupeň jejich momentální mobility, bude možno jednoduše reagovat na změnu zdravotního stavu klienta a podle něj vybavení upravit. Ve 3. nadzemním podlaží prodloužené části pavilonu C na západní straně jsou navrženy sklady, dále pak odpočinková místnost personálu.

Vstupy a vnitřní prostory budou bezbariérové. Vertikální propojení podlaží pavilonu C je řešeno schodištěm dostatečné šířky a lůžkovým výtahem s nosností 1600 kg a kapacitou přepravovaných osob v počtu 21. Objekt bude nově vytápěn plynovou kotelnou s možností doplňkového zdroje tepla z fotovoltaických panelů. Veškeré vnitřní prostory jsou řešeny bezbariérově.

Hlasování bylo ukončeno.

Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“, Nejdek

Počet hlasů: 76

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz