přeskočit k navigaci »

Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty

Stavba číslo:S02
Název stavby:Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty
Přihlašovatel:Město Cheb
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:Bytový dům
Období realizace
(Zpracování projektu):
09/2013 - 06/2015
Investor:Město Cheb
Architekt:Atelier Vystyd - Luděk Vystyd
Projektant:Atelier Vystyd - Luděk Vystyd
Zhotovitel:CHETES s.r.o.

Záměrem bylo v objektu Hradního dvora, nevyužívaného bývalého hotelu s restaurací, vybudovat byty pro seniory včetně klubu seniorů.

 

Projekt byl realizován s podporou MMR z podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů". Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Historie objektu:

Přesné stáří měšťanského domu č.p. 41 v Chebu není známo, nejstarší písemná zmínka o majiteli je z roku 1572. Kolem roku 1709 proběhla raně barokní přestavba objektu a došlo k rozšíření půdorysu domu.

Výraznou proměnu památkové hodnoty přinesla přestavba na hotel po roce 1900, která znamenala podstatnou změnu využití domu.

Měšťanský dům č.p. 41 byl v roce 1958 prohlášen za nemovitou kulturní památku.

Urbanistické a architektonické řešení stavby:

Hotel Hradní dvůr vznikl rekonstrukcí a přístavbou dvou bytových domů podle projektů SURPMO z roku 1959 v rámci tzv. „asanace" historického jádra města Chebu. Pro hotel byl využit řadový dům s mansardovou střechou č.p.41 (hlavní budova) a střední část dvorního křídla téhož domu (v přízemí uhelná kotelna, v patře a podkroví pokoje a schodiště). Pro WC hostů a zázemí restaurace bylo využito části přízemí sousedního obytného domu č.p. 515 a přízemí jeho dvorního křídla. Pro prádelnu a dva byty zaměstnanců byla využita koncová část dvorního křídla č.p. 41. Hlavní budova (č.p.41) má zachovalý kamenný vstupní portál s výraznou profilovanou nadpražní římsou a v její ose je umístěna kartuše s erbem a s datačním nápisem. Původní historické architektonické detaily průčelí však nebyly předchozími úpravami vážně narušeny. Veškeré kamenné prvky průčelí byly kompletně vyčištěny a kartuše zrestaurována. Rekonstrukce na hotel vykazovala některé romantické historizující prvky realizovatelné v rámci rozpočtu „asanace Chebu" ve velmi okleštěné formě. Z původní dispozice se zachovalo pouze schodiště hlavní budovy. Střední část dvorního křídla byla postavena zcela nová a koncová část dvorního křídla byla provedena jako rozsáhlá přestavba s ponecháním jen části obvodového zdiva.

Návrh nových dispozic vychází z navržených a částečně již provedených stavebních úprav v rámci přestavby z roku 2002, kdy byla vybudována restaurace včetně kuchyně a sociálního zázemí. WC a kuchyně, které se tento stavební záměr nedotýká, se nachází v přízemí objektu č.p. 515.

Na hlavní vstup z Dlouhé ulice navazuje zádveří, ze kterého je přístupná společenská místnost (původní restaurace), kancelář správce a WC pro invalidy. Zádveří je odděleno prosklenou stěnou od domovní chodby, kde se nachází původní hlavní schodiště. Dále je zde navržen nový evakuační výtah a průchod do vnitřního dvora. V něm jsou umístěny vstupy do tří samostatných bytů, z nichž dva jsou provedeny jako bezbariérové. Čtvrtý byt je přístupný z chodby stávajícího schodiště dvorního křídla.

Ve druhém nadzemním podlaží je navrženo celkem 8 bytů, z nichž jsou tři přístupné bezbariérově přímo z výtahu, a tři z těchto bytů jsou řešeny kompletně bezbariérově. Z centrální chodby se vstupuje vyrovnávacím schodištěm na novou otevřenou pavlač, kde jsou umístěny vstupy do tří bytů. Poslední byt v koncové části dvorního křídla je přístupný ze stávajícího dvouramenného schodiště.

Ve třetím nadzemním podlaží se nachází celkem 6 bytů, z nichž jsou tři přístupny bezbariérově přímo z výtahu a tři z těchto bytů, jsou řešeny kompletně bezbariérově. Byt nacházející se v podkroví dvorního traktu má v předsíni vyrovnávací schodiště. Poslední byt v koncové části dvorního křídla je přístupný ze stávajícího dvouramenného schodiště.

Většina z 18 bytů je navržena jako malometrážní, typu 1+kk, 2+kk, podkrovní byt č.17 je 3+kk. V každém bytě se nejprve vstupuje do předsíně, na kterou navazuje koupelna s WC, dále se pokračuje do obytné kuchyně a případně u bytů 2+kk je z kuchyně přístupná ložnice.

V podkroví uličního křídla je umístěna kotelna a místnost pro náhradní zdroj evakuačního výtahu.

Hlasování bylo ukončeno.

Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty

Počet hlasů: 122

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz