přeskočit k navigaci »

Houslařská škola - centrum dřevozpracujících oborů

Stavba číslo:S12
Název stavby:Houslařská škola - centrum dřevozpracujících oborů
Přihlašovatel:ISŠ Cheb
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
1/2015 - 9/2015
Investor:Integrovaná střední škola Cheb, p.o.
Architekt:Ing. Jaroslav Radovnický
Projektant:Ing. Jaroslav Radovnický
Zhotovitel:NEPRO stavební a.s.

Houslařství patří k našemu regionu už mnoho staletí. Výroba nástrojů se zde traduje již od 17. století. Na základě této tradice byla v 70. letech 19. století založena v Lubech státní škola, která vzdělávala výrobce hudebních nástrojů. Tato škola sloužila svému účelu až do roku 2005, kdy došlo ke sloučení Houslařské školy s Integrovanou střední školou Cheb a jejímu přemístění do Chebu. Novými prostorami „Houslařské školy" se stal objekt historické farní školy z konce 19. století.

V minulých letech prošel tento objekt několika dílčími úpravami sociálních zařízení a rozvodů, avšak jako celek nesplňoval objekt současné požadavky na kvalitní výuku.

Cílem projektu bylo nejen provést rekonstrukci objektu, ale mimo teoretické a praktické výuky oboru Uměleckořemeslné stavby hudebních nástrojů umožnit také teoretickou a praktickou výuku oboru Truhlář a pokračovat v nastaveném trendu centralizace výuky na Integrované střední škole Cheb.

Cílem rekonstrukce bylo provést k historické budově šetrnou, ale důkladnou rekonstrukci a na místě původních garáží vybudovat moderní strojní truhlárnu. Rekonstrukcí prošly veškeré části objektu od střechy až po kotelnu, rozvody instalací, podlahy, sociální zařízení a další. Součástí projektu bylo i vybudování učeben teoretické výuky, dílen, moderní posluchárny, šaten, skladu dřeva, rekonstrukce kotelny a zdroje tepla a dodání kvalitního na míru vyrobeného historizujícího nábytku splňujícího vysoké požadavky jak na vzhled, tak na kvalitu zpracování.

Výsledkem je moderní vzdělávací centrum dřevozpracujících oborů, které je srovnatelné s podobnými institucemi v západní Evropě a které umožní přípravu dalších generací houslařů, kytarářů a truhlářů. Zároveň umožní zachování staleté tradice výroby hudebních nástrojů v našem regionu.

Hlasování bylo ukončeno.

Houslařská škola - centrum dřevozpracujících oborů

Počet hlasů: 240

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz