přeskočit k navigaci »

Hospodářská usedlost čp. 18, Milíkov

Stavba číslo:H03
Název stavby:Hospodářská usedlost čp. 18, Milíkov

Hospodářská usedlost čp. 18 byla vybudována ve druhé polovině 18. století na severním okraji obce Milíkov (Miltigau). Ze zápisu pozemkové knihy k 25. lednu 1852 pochází první zmínka o majiteli usedlosti, kterým tehdy byl Franz Josef Gütter a statek následně vlastnil až do roku 1885. Po druhé světové válce byla usedlost spolu s pozemky na základě přídělových listů přidělena Jaroslavu Hovorkovi, který přišel do Milíkova spolu s manželkou ze severomoravské Mohelnice.

Začátkem sedmdesátých let 20. století bývalou hospodářskou usedlost zakoupili pro rekreační účely manželé Josef a Marie Benkovi. Noví majitelé statek nadále udržovali v dobrém stavu, prováděli citlivé renovační práce a shromažďovali stylový nábytek a vnitřní vybavení v tradičním egerlandském stylu. Na místě původních nedochovaných chlévů byla v té době vybudována novostavba výminku. V obytném domě byla v prostoru bývalých chlévů provedena vestavba sociálního zařízení a letní kuchyně. Posledními soukromými majiteli areálu byli manželé Ševčenkovi. Dne 27. května 2005 byla hospodářská usedlost čp. 18 v Milíkově zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 101532.

V roce 2008 zakoupil hospodářskou usedlost Karlovarský kraj, který následně předal objekt do správy Muzea Cheb. V následujícím roce chebské muzeum v areálu zpřístupnilo novou expozici proměn venkovského života od konce 19. století až po období charakterizované fenoménem chalupaření. V letech 2016-2021 přistoupilo Muzeum Cheb k rozsáhlé rekonstrukci bývalé hospodářské usedlosti a vybudování stálé muzejní expozice s celkovými náklady 24,5 milionu korun za přispění z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Hospodářská usedlost na klasickém uzavřeném půdorysu chebského statku kolem přibližně čtvercového dvora. Na jihovýchodní straně dvora stojí hlavní obytná budova na obdélném půdorysu, krytá šindelovou sedlovou střechou. Přízemí objektu je tvořeno roubenými chlévy s cihlovou přízdívkou z vnitřní strany. Hrázděné patro budovy s šachovými vzory je na nádvorní straně opatřeno dřevěnou pavlačí. V interiéru obytného domu je zachován prostor černé kuchyně dnes již bez topeniště a zaniklé chlebové pece. V prostorách bývalých chlévů je vybudována novodobá vestavba sociálního zařízení a tzv. letní kuchyně.

Na severovýchodě uzavírá dvůr nejstarší objekt areálu, obdélná stodola z roku 1781 s datací na jednom z vnitřních trámů. Severozápadní křídlo dvora tvoří do dvora otevřená kolna z roku 1786 na obdélném půdorysu, krytá šindelovou sedlovou střechou. Jihozápadní křídlo tvoří novodobý výminek ze sedmdesátých let 20. století, postavený na místě původních samostatných chlévů. Na výminek navazuje dřevěná brána s brankou při obytném domě s příjezdovou cestou od jihozápadu. Plocha dvora je dnes zatravněna, podél obytného domu s chlévem je vybudováno zvýšené zápraží z plochých kamenů.

Hospodářská usedlost čp. 18 v Milíkově představuje velmi hodnotný a výjimečně autenticky dochovaný příklad venkovské usedlosti chebského typu z druhé poloviny 18. století a vývoje tradiční lidové architektury na Chebsku

Hlasování bylo ukončeno.

Hospodářská usedlost čp. 18, Milíkov

Počet hlasů: 571

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz