přeskočit k navigaci »

HEINZ GLAS - Automatizační a vývojové centrum, Hranice

HEINZ GLAS - Automatizační a vývojové centrum, Hranice
Stavba číslo:S25
Název stavby:HEINZ GLAS - Automatizační a vývojové centrum, Hranice
Přihlašovatel:Heinz-Glas Decor s.r.o.
Místo stavby:Hranice
Charakter stavby:Automatizační a vývojové centrum
Období realizace
(Zpracování projektu):
leden 2022-březen 2023
Investor:Heinz-Glas Decor s.r.o., Ing. Pavel Isteník, MBA
Architekt:Atelier STOECKL s.r.o., Ing.arch. Jaroslav Aust
Projektant:Atelier STOECKL s.r.o., Ing. David Kojan
Zhotovitel:ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Vladislav Štěpánovský
Stavbyvedoucí:ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Ing. Jan Kodl

Stavba slouží jako zázemí pro vývojové a automatizační aktivity celé skupiny Heinz-Glas. Stavba byla postavena v areálu firmy Heinz-Glas Decor s.r.o. v Hranicích. Areál firmy Heinz-Glas Decor je tvořen třemi hlavními hmotami (halami), které jsou pospojované drobnou přístavbou. Dominantu tvoří na jižní straně 4 podlažní administrativní budova s mansardovou střechou z počátku 20. století. Objekty jsou sjednocené fasádou z cihelných obkladů nebo pohledových cihel.

Objekt vývojového a automatizačního centra je umístěn v jihozápadní části areálu, na mírně svažitém pozemku. Kromě vlastní hranice pozemku a stávající historické výrobní budovy je vymezen dvěma dopravními stavbami - parkovištěm pro zaměstnance a obratištěm kamionů.

Vzhledem k nutnému rozsahu navrhované stavby a její dané polohy a dále s ohledem na velikosti a tvar obratiště, muselo prostorové a dispoziční řešení reagovat na tuto situaci.

Stavba tak obepíná oblouk obratiště kamionů, směrem z jeho geometrického středu pak vycházejí jednotlivé segmenty prstence, tvořící základní prostorovou strukturu stavby. Ty jsou podle požadovaného rozsahu a funkce různě rozevírány a vyloženy směrem od obratiště. Na styku jednotlivých segmentů jsou umístěny nosné dělící stěny, která předstupují před obvodové stěny objektu a také nad její střešní rovinu. Objekt, který by jinak měl výrazně horizontální proporci, a která by zdůrazňovala jeho disproporční jednopodlažnost, je tak kompozičně členěn na menší části. Ty jsou směrem do obratiště navzájem propojeny pásem lemujícím atiku a zakončující výškově objekt. Pro povrchovou úpravu byl zvolen obklad imitující pálenou cihlu. Novostavba tak respektuje charakter sousedního historického objektu továrny, který se dodnes dochoval s původní povrchovou úpravou režného zdiva. Pro zkvalitnění mikroklima a širšího okolí byla stavba realizována se „zelenou střechou".

Stavba je rozdělena rozdělená do pěti segmentů. Hlavním prvkem jsou dvě haly propojené vstupním zádveřím. a technickým zázemím.

V hale č.1 se nachází vzorování prototypů/nových projektů - tedy výzkum a vývoj nových způsobů dekoračních technologií pomocí CNC dekoračního stroje. Dekorace pomocí CNC tiskových strojů patří mezi velmi komplexní a prestižní způsoby dekorací skla s vysokou přidanou hodnotou pro nejvýznamnější zákazníky z celého světa. Zde dochází ke zkoumání a vývoji nových dekoračních postupů, materiálů, metod a technologií.

Hala č.2 je využívána jako oddělení výzkumu a vývoje - zde dochází k vývoji a stavbě automatizačních strojů a aplikací, provoz je zaměřen na automatizaci, robotizaci, kamerové systémy a digitalizaci, laserové techniky dekorování a značení. Vývoj a konstrukce unikátních dekoračních technologií a strojů, automatizace, robotizace a digitalizace výrobních procesů, tracebilita produktů značených laserem.

Ve dvou západních segmentech se nachází kancelář výzkumu a vývoje, zasedací místnost a zázemí. Tato část objektu je zaměřena na projektové a procesní řízení všech projektů v oblasti výzkumu a vývoje, 3D konstrukce, automatizace a robotizace, PLC programování a 3D tisku.

Vizualizace.pdf (1.82 MB)

Půdorys 1.NP.pdf (787.17 KB)

Řez D-D E-E F-F.pdf (934.52 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

HEINZ GLAS - Automatizační a vývojové centrum, Hranice

Počet hlasů: 211

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz