přeskočit k navigaci »

Hala míčových sportů

Stavba číslo:S17
Název stavby:Hala míčových sportů
Přihlašovatel:Statutátní město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
06/2014 - 05/2015
Investor:Statutátní město Karlovy Vary
Architekt:OBERMEYER HELIKA a.s. - Ing. arch. Antonín Buchta
Projektant:OBERMEYER HELIKA a.s. - Ing. Ing. Zdeněk Pelinka
Zhotovitel:OHL ŽS, a.s.

Stavba se nachází v areálu KV Areny v Karlových Varech - Tuhnicích, na území bývalé zahrádkářské kolonie. Rozšiřuje tak víceúčelový areál pro sport, kulturu a výstavnictví. Na základě stavebního programu zpracovaného Medika projektem Karlovy Vary s.r.o. v září r. 2002, byla zpracována architektonicko-urbanistická studie území (Ak. arch. A. Polony), na jejímž základě byla vypracována nová studie, řešící konkrétní umístění haly míčových sportů (Ak. arch. A. Polony, Ing. arch. J. Šejvl). Ze dvou možností umístění haly bylo vybráno území západně od stavby krytého bazénu, v přímé návaznosti na již realizované objekty hokejových hal a krytého bazénu, součástí stavby haly pro míčové sporty je i vlastní parkoviště. Karlovy Vary tak získaly dostatečné halové prostory pro míčové sporty - basketbal, volejbal, florbal, házenou a další, a to jak pro trénink, tak i pro soutěžní utkání s odpovídajícím hledištěm. Příčným rozdělením hrací plochy pomocí spouštěné sítě je možno vytvořit více hřišť, zejména pro basketbal a volejbal pro potřeby tréninku, případně při turnajích. Využití haly odpovídá i větší počet šaten. V hale je provozovna občerstvení, posilovna po sportovce.

Jedná se o jednoprostorovou halu s hrací plochou, která umožňuje konání soutěžních utkání prakticky ve všech halových míčových sportech.

Halu je možno užívat i osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, a to jak ze strany diváků, tak sportovců, pro tyto sportovce jsou přizpůsobeny šatny a sociální zařízení.

Objekt haly pro míčové sporty je celkových rozměrů cca 67,3 x 44,2m, s výškou hřebene +14,000 m. Z hlediska výškového se jedná o částečně podsklepený objekt (směrem do svahu) se dvěma nadzemními podlažími v částech zázemí. V prostoru hřiště haly je prostor otevřen až ke střeše.

Z hlediska konstrukčního se jedná o železobetonový prefabrikovaný skelet v kombinaci s monolitickými stěnami. Budova je založena na velkoprůměrových pilotách (průměru 620 mm a 900 mm, délky 6 m - 12m) v kombinaci se základovou deskou tl. 300 mm. Základová deska byla zhotovena systémem „bílé vany", tj. jako vodonepropustná. Střechu nad halou tvoří obloukové ocelové příhradové nosníky, část střechy je plochá se stropní konstrukcí. Hlavní objekt je proveden jako jeden dilatační celek.

Fasáda objektu haly byla navržena z fasádního obkladu z ocelových profilovaných lamel, s povrchovou úpravou nástřikem. Střešní konstrukci haly kryjí hliníkové profilované lamely, systém Kalzip Stucco.

Barevné řešení fasády, střechy a výplní otvorů (oken dveří a vrat) koresponduje s ostatními objekty areálu.

Parametry haly:

Divácká kapacita hlediště: 798 míst (546 míst na pevné tribuně + 252 míst na výsuvné tribuně)

Rozměry hrací plochy: 48 x 30 m, světlá výška pod konstrukci střechy 10 m

Hlasování bylo ukončeno.

Hala míčových sportů

Počet hlasů: 60

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz