přeskočit k navigaci »

Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa - Rekonstrukce objektu L

Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa - Rekonstrukce objektu L
Stavba číslo:S15
Název stavby:Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa - Rekonstrukce objektu L
Přihlašovatel:OHLA ŽS, a.s.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:zdravotnická stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2. 9. 2021 – 30. 10. 2023
Investor:Karlovarský kraj, Ing. Pavla Paprskářová
Architekt:PENTA PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
Projektant:PENTA PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
Zhotovitel:OHLA ŽS, a.s.
Stavbyvedoucí:OHLA ŽS, a.s, Martin Topka

Předmětem realizace byla změna využití objektu bývalého infekčního pavilonu na objekt transfúzní stanice a provozně administrativní objekt nemocnice.
Stručný a výstižný popis stavby s upozorněním na použití nových technologií, či originálních stavebních řešení, případně s poukázáním na zasazení do okolní zástavby, nebo při rekonstrukcích na respektování původní stavby:

Jednalo se o adaptaci stávajícího objektu, která spočívala v úpravě dispozice, v nástavbě části 3.NP, ve změně celkového vzhledu budovy a jeho technických parametrech.

Součástí záměru byla i úprava severní části přilehlého pozemku, ve zvýšení nivelety a zpřístupnění 1.PP z nově upravené plochy. Plocha je následně využívána jako manipulační plocha pro zásobování objektu a pro umístění odpadových kontejnerů.

Objekt zahrnuje několik samostatných provozů. Provoz transfúzní stanice je na 1.NP, části 2.NP a technická zařízení a sklady jsou umístěny v 1.PP a 3.NP. Vše samostatné a odděleno od ostatního provozu. Transfúzní stanice zabezpečuje široké spektrum činnosti v oblasti výroby transfuzních přípravků, diagnostické a léčebné péče.

Provozy na různých podlažích jsou propojeny schodišti nebo výtahem. Na 1.PP jsou umístěny provozy související s technickým provozem areálu jako jsou dílny údržby, sklady MTZ a nádvorní čety.

Na části 2.NP a 3.NP jsou umístěny administrativně provozní úseky nemocnice, jako je technické oddělení, personální a práce a mzdy.

Nástavba 3. NP byla řešena rámovou ocelovou konstrukcí. Důvodem tohoto materiálového řešení byla zejména nízká hmotnost.
Součástí zakázky byla dodávka lékařské technologie transfúzní stanice a dále rozvody potrubní pošty.

Pod objektem byla vybudována dešťová zdrž určená pro redukci odtoku dešťových vod z celého areálu nemocnice.

Hlasování bylo ukončeno.

Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa - Rekonstrukce objektu L

Počet hlasů: 49

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz