přeskočit k navigaci »

Generální oprava kostela Petra a Pavla

Stavba číslo:S08
Název stavby:Generální oprava kostela Petra a Pavla
Přihlašovatel:KEIMFARBEN, s.r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
2013 - 2015
Investor:Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé
Projektant:MEDIKA projekt Karlovy Vary spol. s r.o. - Zdeněk Havlina
Zhotovitel:EURABAS s.r.o.

Pravoslavný chrám svatých apoštolů Petra a Pavla včetně fary a zahrady patří z architektonického hlediska k nejvýznamnějším stavbám v lázeňském městě. Kostel byl vystavěn ve starém „rusko-byzantském" stylu a je vynikající památkou ruské církevní architektury z konce 19. století. O to zajímavější je, že byl vytvořen architektem Gustavem Wiedermannem z Františkových Lázní, který byl ovšem v oblasti ortodoxní církevní architektury vyhlášeným znalcem.

Pravoslavný ruský ortodoxní chrám sv. Petra a Pavla se nachází v městské památkové zóně Karlovy Vary. Od 3. 5. 1958 je památkově chráněný, zapsaný v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 15944/4-872.

Z hlediska historie architektury jde u pravoslavného komplexu o stavbu dokládající vývoj zástavby v Karlových Varech v průběhu velkolepé přestavby lázeňského města na přelomu 19. a 20. století, v období označovaném jako „Zlatý věk" Karlových Varů. Z projekčního hlediska je generální oprava kostela Petra a Pavla členěna na 3 stavební objekty - kostel, faru a zahradu.

Ruský pravoslavný chrám svatých prvonejvyšších apoštolů Petra a Pavla se nachází na svažitém až příkrém pozemku v jedné z nejhezčích částí města, u úpatí lázeňských lesoparků, mezi ulicemi Krále Jiřího a Sadovou. Chrám je obklopen zahradou s novodobou parkovou úpravou. Cestní síť v pravidelném formálním rámci vede ke spodnímu schodišti a samostatné cesty jsou vydlážděny kamennou mozaikou. Zahrada je ohrazena železným nýtovaným oplocením se sloupky ukončenými liliemi. Před západním vstupem do chrámu je prostor z bočních stran čtvrtkruhově vydlážděn. Po severním boku chrámu stojí jednopatrová budova fary s masivní asymetricky umístěnou věžicí, dekorovanou bohatě zdobenými prvky, dřevořezbou ve starém ruském slohu.

Střešní krytina, fasádní a klempířské práce

Stávající dožilá střešní krytina a fasádní klempířské konstrukce byly kompletně sejmuty a nahrazeny novou krytinou z měděného plechu.

Před montáží krytiny byly na mnoha místech, především na kupolích věží, opraveny, doplněny a i zcela nahrazeny prvky tesařských konstrukcí, které byly vlivem zatékání staticky narušené. Montáži fasádních klempířských konstrukcí předcházela pečlivá zednická příprava podkladu, neboť byla provedena lepením. Vzhledem ke značné členitosti, nepravidelnosti, složitosti a rozmanitosti střešních ploch, říms, parapetů a dalších prvků bylo naprosto nezbytné, aby práce prováděla mimořádně zkušená firmy, což Kudrlička s.r.o. Plzeň bezezbytku splnila.

Pozlacení kupolí s kříži a řetězy a odborných okapových hran

Technologický postup prací :

  • Úprava podkladu byla buď tryskáním a pokovením ( kované prvky - kříže, řetězy ) nebo opláchnutím čpavkovou vodou a vybroušením.

  • 2 nátěry základní barvou

  • Vybroušení dle potřeby

  • 2 nátěry emailem

  • Nanesení aktivátoru - Instacoll systém

  • Položení plátkového zlata o ryzosti 24 karátů - Instacoll systém

Oprava fasády

Projekt vycházel z požadavku investora na použití materiálů firmy KEIM FARBEN s.r.o. a technologický postup obnovy fasády chrámu byl určen na základě vizuální prohlídky a doporučení právě výrobce a dodavatele materiálů.

Systém venkovních barev KEIM - SOLDALIT splňuje nejvyšší požadavky na fyziku staveb, odolnost vůči vlivům klimatu i ekologickou nezávadnost. Fasádní barva KEIM - SOLDALIT je světlostálá, odolná proti UV záření a i ekonomicky výhodná. Firma KEIM provedla chemické rozbory vzorků omítek tak, aby bylo potvrzeno, že navržené materiály a technologický postup je možno na daný podklad aplikovat. Bylo provedeno očištění fasády, byly odstraněny nesoudržné vrstvy omítek a nátěrů, proškrábnuty některé spáry pro zachování reliéfu fasády.

Hlasování bylo ukončeno.

Generální oprava kostela Petra a Pavla

Počet hlasů: 70

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz