přeskočit k navigaci »

Dopravní terminál Loket předmostí

Dopravní terminál Loket Předmostí
Stavba číslo:S22
Název stavby:Dopravní terminál Loket předmostí
Přihlašovatel:Město Loket a Společnost „DOPRAVNÍ TERMINÁL LOKET“
Místo stavby:Loket
Charakter stavby:dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
20.9.2022 – 30.11.2023
Investor:Město Loket a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Projektant:KV engineering spol. s r.o. / Ing. Jiří Oboznenko, Ing. Pavel Hering
Zhotovitel:Společnost Dopravní terminál Loket, konsorcium společností, EUROVIA CZ a.s. a STASKO plus, spol. s r.o.
Stavbyvedoucí:EUROVIA CZ a.s. a STASKO plus, spol. s r.o., Lukáš Kolkus / Petr Markof

Původní zastaralé zastávky pro veřejnou dopravu, které byly nevyhovující jak technicky, tak z hlediska komfortu pro cestující, byly nahrazeny novým dopravním terminálem předmostí.

První návrhy vznikly v roce 2019 ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Finální podobu území navrhovali Ing. Jiří Oboznenko (dopravní část) a Ing. Pavel Hering (budova terminálu). Zhotovitelem byla společnost Dopravní terminál Loket, konsorcium společností EUROVIA CZ a.s. a STASKO plus, spol. s r.o.


V projektu bylo myšleno na komplexnost celé plochy, aby zapadal do rázu historického města Loket a přesto terminál plnil všechny moderní a bezpečnostní požadavky. Spolu s budovou dopravního terminálu vzniklo na ploše 50 parkovacích míst, které fungují v režimu „P+R".

Budovu dopravního terminálu obklopují zastávky autobusové dopravy s městský mobiliářem včetně stojanů na kola.

V rámci stavby byly propojeny všechny pěší trasy a došlo tak k ucelení celého prostoru pro bezpečný pohyb po terminálu. Silnice II.třídy byla v rámci projektu přeložena.

Budova dopravního terminálu poskytuje čekárnu, kancelář dopravních informací a veřejné toalety.

Unikátem u stavby tohoto druhu je zelená střecha, kterou ekologicky a esteticky doplňuje 24 stromů, keře a další zeleň.

Celkové náklady byly vyčísleny na 77,5 milionů korun, na kterých se město Loket podílelo 32,4 miliony, 7,5 milionu uhradila KSÚSK KK za přeložku komunikace II.třídy a 37,6 milionů pokryly dotace z evropských peněz (IROP) a příspěvek státu.

Pohledy.pdf (1.26 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

Dopravní terminál Loket předmostí

Počet hlasů: 170

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz