přeskočit k navigaci »

Dokončení I. etapy společenského objektu Dalovice

Stavba číslo:S05
Název stavby:Dokončení I. etapy společenského objektu Dalovice
Přihlašovatel:Algon, a.s.
Místo stavby:Dalovice
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
04/215 - 09/2015
Investor:Obec Dalovice
Architekt:Ing. arch. Aleš Kalivoda
Projektant:Ing. Karel Kindl
Zhotovitel:Algon a.s.

Stávající objekt byl původně přízemní, z části podsklepený s částečně využitým podkrovím. Architektonické a výtvarné řešení vychází z požadavků investora, umístění objektu v centrální části obce i charakteru a významu budovy.

Objekt slouží jako sídlo obecního úřadu a kulturní zařízení, které reprezentuje společenský sál se zázemím, v podkroví bude umístěn byt správce a jednoduché ubytovací jednotky. Stavebně je objekt navržen jako přízemní zděná budova, která je rozdělena do tří částí. Střední část tvoří společenský sál, který je přízemní, zastřešený obloukovou vazníkovou střechou a po jeho stranách jsou umístěna křídla nestejné délky.

Křídla jsou zastřešena sedlovými střechami a obsahují podkrovní prostory. V západním křídle budovy se nachází sídlo obecního úřadu - podélná spojovací chodba tvoří páteřní komunikaci, ze které je přístupná místnost společenského sálu a dále pak kanceláře obecního úřadu - místnost starosty, účetní, správce majetku, ekonoma, sekretariát, sociální zařízení, úklidová místnost, kuchyňka a místnost příručního archivu/serveru. Ve východním křídle se nacházejí místnosti zázemí sálu - šatna pro účinkující, sklad, občerstvení se skladem a šatnou, foyer, sociální zařízení a provozní místnost.

Hlavní vstup do prostor obecního úřadu je ze strany jižní, vstup do sálu pak z opačné severní strany, kde je taktéž situováno parkoviště pro návštěvníky. V podkroví bude umístěn byt správce a ubytovna s kuchyňkou a jídelnou. Obě křídla jsou v úrovni podkroví propojena spojovací chodbou. Prostory nad vstupními částmi ve středním křídle budovy jsou zastřešeny skořepinovou obloukovou střešní konstrukcí, která se skládá z dřevěných lepených prvků a ocelových sloupů.

Hlasování bylo ukončeno.

Dokončení I. etapy společenského objektu Dalovice

Počet hlasů: 268

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz