přeskočit k navigaci »

D6 Olšová Vrata - Žalmanov

D6 Olšová Vrata - Žalmanov
Stavba číslo:P15
Název stavby:D6 Olšová Vrata - Žalmanov
Přihlašovatel:PRAGOPROJEKT, a.s.
Místo stavby:Karlovarský kraj
Charakter stavby:dálniční stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
2024-2026
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, Bc. Lukáš Hnízdil
Architekt:PRAGOPROJEKT, a.s., Ing. Pavel Šlapa
Projektant:PRAGOPROJEKT, a.s., Ing. Pavel Šlapa

Předmětem je výstavba čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace stavby D6 Olšová Vrata - Žalmanov.

Stavba navazuje na ZÚ v provozním staničení km 98,540 na čtyřpruhovou komunikaci stavebního úseku D6 Žalmanov - Knínice. V KÚ v provozním staničení km 105,880 navazuje na
čtyřpruhovou komunikaci stavebního úseku D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata.

Komunikace je navržena jako čtyřpruhová, směrově rozdělená v kategorii D25,5/130 s rozšířeným středním dělícím pásem na šířku 3,5 m. Celková délka trasy je 7,340873 km.

Výstavba tohoto objektu nově vyvolá mimoúrovňové křížení v km 4,720, dále nadjezd v km 6,538 prostřednictvím místní komunikace ve směru od Andělské Hory do chatové oblasti a rovněž výstavbu souběžných komunikací s dálnicí D6 ve směru od Bochova na Žalmanov a ve směru od Žalmanova na Andělskou Horu.

Vlastníkem dálnice D6 bude Česká republika a správcem ŘSD ČR.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ
Trasa je vedena mimo veškerou zástavbu jižně od stávající sil.I/6. Připojení na silniční síť je mimoúrovňovou křižovatkou u obce Žalmanov. Všechny ostatní přímé sjezdy a odbočení ze silnice I/6 budou zrušeny. Obsluha území je zajištěna sítí polních cest, napojení na sil. II. a III. třídy.

Základní údaje :

Druh stavby novostavba
Komunikace hlavní trasa D6 – kat. D 25,5/130 (délka 7,34 km)
Přeložka sil. II/606 – kat. S 7,5/90 (délka 4,17 km)
Připojení SO 110 na sil. II/606 - kat. S 9,5/90 (délka 0,24 km)
Přeložka sil. III/22213 – kat. MO2k 6,5/30 (délka 0,26 km)
Propojení sil. III/20812 a SO 110 – kat. S 7,5/90 (délka 0,74 km)
Úprava sil. III/00625 – kat. MO2k 6,5/30 (délka 0,08 km)
Úprava sil. III/20812 – kat. S 7,5/90 (délka 0,3 km)
Místní komunikace – kat. MO2k 6,5/30 (délka 0,53 km)
Polní cesty – kat. P4/30 (délka 0,2 km)
Mosty 7
Protihluková opatření 7x PHS v celkové délce 2517 m
Křižovatky 1 MÚK
Elektroobjekty 22
Vodohospodářské objekty 25

Podélný profil.pdf (349.42 KB)

Ortofoto MUK.pdf (3.07 MB)

Hlasování bylo ukončeno.

D6 Olšová Vrata - Žalmanov

Počet hlasů: 146

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz