přeskočit k navigaci »

Cyklostezka podél silnice II/606 v Pomezí nad Ohří

Cyklostezka v Pomezí nad Ohří - 01 nový stav
Stavba číslo:S22
Název stavby:Cyklostezka podél silnice II/606 v Pomezí nad Ohří
Přihlašovatel:Obec Pomezí nad Ohří
Místo stavby:Pomezí nad Ohří
Charakter stavby:Společná stezka pro pěší a cyklisty/chodník
Období realizace
(Zpracování projektu):
6/2018-5/2019
Investor:Obec Pomezí nad Ohří, Ing. Radek Tlačil
Architekt:Ing. Martin Haueisen, Ing. Martin Haueisen
Projektant:Ing. Martin Haueisen, Ing. Martin Haueisen
Zhotovitel:Silnice Topolany a.s. / Algon a.s., Petr Kasper / Petr Študlar
Stavbyvedoucí:Silnice Topolany a.s. / Algon a.s., Michal Kováč / Karel Štádler

Záměrem stavebníka bylo vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty podél průtahu silnice II/606 v obci Pomezí nad Ohří. Součástí výstavby cyklostezky byla i úprava průtahu silnice II/606 tak, aby byl bezpečnější v souladu s TP 145. Před vybudováním silnice I/64 sloužila silnice II/606 jako přivaděč k hraničnímu přechodu Pomezí nad Ohří - Schirnding. Od zahájení provozu na silnici I/6 zůstala silnice II/606 v původním šířkovém uspořádání 2+1 jízdní pruh. Dále byla současně s realizací cyklostezky řešena úprava související dopravní a technické infrastruktury. Stavba byla rozdělena do tří etap, přičemž byly do současnosti realizovány etapy I a III. Etapa II má pravomocné stavební povolení a čeká se na zahájení realizace.

Cyklostezka je vedena podél vozovky silnice II/606 od které je oddělená zeleným pruhem se stromořadím. Součástí výstavby byly nové autobusové zastávky a zpomalovací prvky na průtahu silnice II/606 (zpomalovací ostrůvky vč. bezpečných míst pro přecházení). Dále byla řešena nová parkovací stání, úprava veřejného prostranství v blízkosti kostela sv. Jakuba a nové dětské hřiště za kostelní zdí. S realizací cyklostezky bylo současně vybudováno i nové veřejné osvětlení, nová dešťová kanalizace, přeložky a ochrany stávajících inženýrských sítí, velkoplošná oprava vozovky silnice II/606 (stavebníkem byla KSÚS KK p.o.), úprava navazujících dopravních a chodníkových ploch, sadové úpravy a osazení mobiliáře (lavičky, stoly, odpadkové koše, cyklostojany a bezpečnostní zábradlí s logem obce).

Celková délka stavby je 1,1 km.

Základní šířka cyklostezky je 3,0 m a oddělena je od vozovky silnice II/606 zeleným pruhem o šířce 2,0 m.

Nové šířkové uspořádání silnice II/606 je v kategorii MS2 13,0/7,5/50, přičemž je základní šířka jízdních pruhů mezi obrubami 6,5 m.

Kapacita společné cyklostezky pro chodce a cyklisty je 150-300 chodců a cyklistů za hodinu.

V rámci stavby bylo vysázeno 160 nových stromů, 2180 keřů a 858 trvalek.¨

Celková plocha nově realizovaných zpevněných ploch je 15620 m2.

Hlasování bylo ukončeno.

Cyklostezka podél silnice II/606 v Pomezí nad Ohří

Počet hlasů: 188

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz