přeskočit k navigaci »

Cyklostezka Ohře - lávky na ostrov v Radošově

Cyklostezka Ohře - lávky na ostrov v Radošově - severní most
Stavba číslo:P14
Název stavby:Cyklostezka Ohře - lávky na ostrov v Radošově
Přihlašovatel:Obec Kyselka
Místo stavby:Kyselka část Radošov
Charakter stavby:Stavba lávek na ostrov v řece Ohři
Období realizace
(Zpracování projektu):
2023-2026
Investor:Obec Kyselka, Aleš Labík
Architekt:REGIONSTUDIO, Ing. arch. Rudolf Wiszczor
Projektant:REGIONSTUDIO, Ing. arch. Rudolf Wiszczor

Stručná specifikace cíle projektu:
Projekt navazuje na vyhledávací studii páteřní cyklostezky Karlovarského kraje "Cyklostezka Ohře - Dubina - Kyselka - Radošov" zpracovanou v souladu s Aktualizací Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji.

Připraven je podrobný návrh stavby Cyklostezka Ohře - Kyselka, část Radošov - Ostrov z prosince 2019, bylo provedeno projednání návrhu se zásadními dotčenými orgány a organizacemi. Navrhované řešení bylo prověřeno hydrotechnickým posouzením. Cíl projektu pro rok 2021 je zpracování projektu pro umístění stavby. Realizací lávek přes ostrov na řece Ohři dojde k výrazném zatraktivnění páteřní trasy Cyklostezky Ohře a současně dojde k propojení budoucí rekreační a volnočasové oblasti u historického dřevěného Radošovského mostu s další významnou turistickou lokalitou s kempem, restaurací a dalším veřejným prostorem.

Do budoucna se plánuje napojení stezky až do areálu ZŠ a MŠ Kyselka kolem školní farmy. Trasa všeobecně přispěje ke zvýšení bezpečnosti cyklistů i chodců, kteří nebudou muset používat frekventovanou silnici procházející obcí.

Místo realizace projektu:
Řešené území se nachází v obci Kyselka, části Radošov a obsahuje předpolí navrhované lávky u kempu Na Špici na pravém břehu řeky Ohře, lávku na ostrov na řece, cyklostezku na ostrově, lávku z ostrova na levý břeh řeky a předpolí lávky na levém břehu řeky.

Parametry projektu:
Rozsah řešeného území je přibližně 17 000 m2.

Seznam obdobných aktivit v předcházejících letech:
Obec Kyselka v letech 2015 a 2017 nechala zpracovat I. a II. etapu vyhledávací studie cyklostezky Ohře v jejím správním území. V rámci těchto vyhledávacích studií bylo pokryto celé správní území obce návrhem trasy cyklostezky Ohře. V roce 2019 zastupitelstvo obce vybralo úsek přes ostrov v Radošově a zahájilo přípravu pro výstavbu tohoto úseku.

Jako první krok byl zpracován podrobný návrh tohoto úseku včetně dvou lávek. V roce 2020 byl tento návrh projednán s dotčenými orgány a organizacemi a byly započaty práce na projektové dokumentaci pro povolení stavby tohoto úseku. Bylo vypracováno hydrotechnické posouzení návrhu a výsledkem bylo nalezení hydrotechnicky nejvhodnějšího řešení. V roce 2021 bylo rozhodnuto o zpracování projektu pro umístění stavby, jako efektivnější a účelnější cestě, jak se přiblížit k realizaci stavby.

Architekt:
Ing. arch. Rudolf Wiszczor
autorizovaný architekt ČKA 3633
Náměstí Dr. Beneše 1321/15, 43001 Chomutov
telefon: 773 684 771, 777 775 784
email: studio@regionstudio.eu
www.regionstudio.eu
IČ: 86764594
DIČ: CZ74192459
11. 5. 2021
Aleš Labík
Starosta obce Kyselka

II. etapa vyhledávací studie ve správním území obce KyselkaCyklostezka Ohře – Kyselka, část Radošov-OstrovCyklostezka Ohře – Kyselka, část Radošov-OstrovCyklostezka Ohře – Kyselka, část Radošov-Ostrov

roktémanázev projektu
2015 I. etapa vyhledávací studie ve správním území obce Kyselka Vyhledávací studie Cyklostezka Ohře - úsek Dubina - Kyselka - Radošov (11/2015)
2017 II. etapa vyhledávací studie ve správním území obce Kyselka Vyhledávací studie Cyklostezka Ohře - Radošov (12/2017)
2019 Cyklostezka Ohře – Kyselka, část Radošov-Ostrov Cyklostezka Ohře - Kyselka, část Radošov-Ostrov, návrh stavby (12/2019)
2020 Cyklostezka Ohře – Kyselka, část Radošov-Ostrov Cyklostezka Ohře - Kyselka, část Radošov-Ostrov, projednání návrhu s Povodím Ohře s.p., hydrotechnické posouzení a úprava návrhu stavby (11/2020)
2021 plán Cyklostezka Ohře – Kyselka, část Radošov-Ostrov Cyklostezka Ohře - Kyselka, část Radošov-Ostrov, project pro umístění stavby

Hlasování bylo ukončeno.

Cyklostezka Ohře - lávky na ostrov v Radošově

Počet hlasů: 361

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz