přeskočit k navigaci »

Cyklostezka Ohře III

Stavba číslo:S32
Název stavby:Cyklostezka Ohře III
Přihlašovatel:Eurovia CS, a.s.
Místo stavby:Tašovice
Charakter stavby:Dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
06/2014 - 05/2015
Investor:Karlovarský kraj
Architekt:PONTIKA s.r.o.
Projektant:PONTIKA s.r.o.
Zhotovitel:Eurovia CS a.s.

Předmětem stavby je výstavba cyklostezky se smíšeným provozem cyklistů a chodců. Cyklostezka je vedena částečně v trase stávající lesní cesty a z části v nové trase. Hlavní funkce je rekreačně turistická, v menší míře se pak jedná o funkci dopravní. Stavba cyklostezky je součástí páteřní cyklostezky č. 6 Euregio Egrensis a zároveň cyklotrasy A propojující Karlovy Vary z Tašovic do Drahovic. Součástí stavby je třípolová visutá ocelová lávka s dřevěnou mostovkou.

Charakteristika stavby

Cyklostezka začíná pokračováním levobřežní nivy od Doubského mostu. Dál stezka přechází spojkou mezi zahradami do ul. U Brodu, v této ulici je provedena gabionová nábřežní zeď s maximální výškou 3,4m. V další části přechází stezka lávkou na pravý břeh.

Ocelová visutá lávka má délku nosné konstrukce 84,4 m s rozpětím jednotlivých polí 14,9 + 54,0 + 14,9 m. Niveleta lávky je v symetrickém zakružovacím oblouku o poloměru 1 405 m. Minimální rezerva mezi spodním lícem nosné konstrukce a hladinou stoletého průtoku je 1,00 m. Visutá ocelová lana jsou kotvena do krajních masivních opěr a do hlav pylonů. Pylony jsou ve spodní části provedeny ze železobetonu obloženého kamenným obkladem, vrchní část pylonu je ocelová.

Technické parametry

Délka nosné konstrukce lávky: 84,4 m

Délka polí: 14,9 + 54,0 + 14,9 m

Šířka průchozího prostoru lávky: 2,5 m

Délka cyklostezky: 1 470 m

Hlasování bylo ukončeno.

Cyklostezka Ohře III

Počet hlasů: 100

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz