přeskočit k navigaci »

Císařské lázně - koncertní sál, Karlovy Vary

Císařské lázně - koncertní sál
Stavba číslo:S13
Název stavby:Císařské lázně - koncertní sál, Karlovy Vary
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Stavba občanského vybavení - budova pro společenské a kulturní účely
Období realizace
(Zpracování projektu):
05/2022 - 05/2023
Investor:Karlovarský kraj, Ing. Petr Kulhánek
Architekt:Petr Hájek ARCHITEKTI, s. r. o., prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
Projektant:INTAR a.s., Ing. Martin Strnad; Petr Hájek ARCHITEKTI, s. r. o., prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
Zhotovitel:"Společnost GEOSAN GROUP - Metrostav DIZ pro koncertní sál v Císařských lázních" (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s. a společník Metrostav DIZ s.r.o., Luděk Kostka a Ivan Havel)
Stavbyvedoucí:GEOSAN GROUP a.s., Ing. Josef Noha

Multifunkční sál je umístěný v atriu historického objektu národní kulturní památky Císařských lázní, který se nachází v Karlových Varech.

Tento sál o rozměrech 27,43 m x 17,05 m x 16,11 m byl navržen jeho autorem na základě požadavků investora a orgánů památkové péče tak, aby mohlo kdykoliv dojít k jeho demontáži, a to bez jakéhokoliv zásahu do objektu Císařských lázní.

Vlastní ocelová konstrukce tvořící kostru sálu včetně jeho opláštění byla navrhnuta tak, aby jednolité části mohly být do prostoru atria Císařských lázní vloženy pomocí speciálně vytvořených otvorů ve střeše objektu. V rámci konstrukce sálu nesmělo dojít k jejímu styku s fasádou atria objektu po celém jeho obvodu.

Sál stojí na šesti nohách umístěných na bodových základech (mikropilotech) a je tvořen samonosnou konstrukcí z ocelových nosníků sestavených do pevné prostorové sítě. Kompletní opláštění konstrukce sálu je provedeno z tahokovu. Opláštění včetně vlastních ocelových nosníků je opatřeno červenou barvou (RAL 3001).

Po obou stranách sálu se nachází přístupová schodiště.

Sál je vybaven moderní audio a video technikou, akustickými prvky, scénickým osvětlením, osvětlením hlediště a pojízdnou plošinou pro imobilní návštěvníky. Sál disponuje teleskopickou výsuvnou tribunou, která umožňuje měnit dispozice prostoru a tím i využití sálu. Celkový počet míst na sezení činí 266.

Prostor jeviště se skládá z devíti pohyblivých plošin (tzv. elevací). Ty umožňují samostatné variabilní výškové nastavení prostoru jeviště, a to dle potřeb a požadavků účinkujících. V zadní části jeviště se nachází dva úložné boxy sloužící pro uložení klavíru, hudebních nástrojů nebo drobnějšího přenosného vybavení sálu.

Pro potřeby úpravy akustiky je sál vybaven také speciálními panely, které jsou umístěny jak zadní části jeviště, tak nad ním. Pohyblivé difuzní panely z tahokovu se nachází v zadní části. Deset akustických otočných panelů nalézajících se nad jevištěm sálu je tvořeno 5 samostatnými trojúhelníkovými panely umístěnými ve 2 řadách, které mají různé akustické vlastnosti.

Sál je dále vybaven promítacím průzvučným filmovým plátnem a 14 reproduktory pro zajištění filmové projekce. Pro různé účely využití spodní části sálu bylo do konstrukce zakomponováno i galerijní osvětlení.

Pro svoji variabilnost nastavení a možnosti vyžití se jedná o multifunkční sál. Vrchní část sálu je právě pro svou variabilitu určena pro požádání pro kulturních (koncerty, promítání filmů a menší divadelní představení) a společenských akcí (přednášky, workshopy, prezentace a jiné).

Prostory nacházející se pod sálem mohou sloužit pro společenská setkání o přestávkách představení i koncertů a zejména pro výstavy nebo jako respirium pro vystavování historických exponátů.

Řez A.pdf (625.66 KB)

Hlasování bylo ukončeno.

Císařské lázně - koncertní sál, Karlovy Vary

Počet hlasů: 128

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz