přeskočit k navigaci »

Chebský most, Karlovy Vary

Rekonstrukce Chebského mostu, Karlovy Vary - pohled z nábřeží
Stavba číslo:P11
Název stavby:Chebský most, Karlovy Vary
Přihlašovatel:Kancelář architektury města Karlovy Vary, p.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:rekonstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
2023 - 2024
Investor:Statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.
Architekt:Sdružení Sagasta & Bridge structures & AoC, Ing. Vít Hoznour, Ing. Dávid Kuczik, Ing. Jan Krejsa, Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej, PhD. et PhD., Ing. Adam Dvořák, doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D., MgA. Michal Sjlusar
Projektant:bude vybrán v dalším stupni PD, bude vybrán v dalším stupni PD

Návrh budoucí podoby Chebského mostu vychází z posouzení čtyř různých variant, které odborná komise posuzovala v průběhu roku 2023. Ze zaslaných návrhů byly vybrány varianta Sdružení AoC & Bridge structures pro své architektonicko - výtvarné řešení a varianta od studia Sagasta pro své technicko - konstrukční řešení. V letošním roce bude zhotovena dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, v roce příštím dokumentace pro provedení stavby a realizaci samotnou předpokládáme na konec roku 2025.

Navrhujeme nový Chebský most jako pohodlný a bezpečný veřejný prostor, jako scénu živého městského provozu, spojující centrum města se čtvrtí Rybáře. Zároveň most chápeme jako pobytový mezičlánek mezi městem a lázeňskou rekreační krajinou podél řeky Ohře. Návrh je upraven tak, aby respektoval stávající budovu Kuželny a zároveň aby přejímal budoucí řešení urbanistické studie náměstí Republiky. Oproti původnímu návrhu je profil upraven tak, aby bylo možné nouzově využít cyklopruhy pro uvolnění průjezdu sanitky. Využíváme moderní materiálovou technologii UHPCFR betonu, která nám umožňuje navrhnout elegantní, subtilní a zároveň extrémně odolné konstrukce. Nová oblouková konstrukce začleňuje most nejvhodnějším způsobem do obrazu centra města v průhledu pěší zónou ulicí T.G.Masaryka.

Stávající Chebský most (původní název byl Egerbrucke a vztahoval se k řece Ohři) představuje významnou městotvornou stavbu, založenou velkorysým způsobem, rozvíjejícím krajinou morfologii a umožňujícím budoucí rozvoj města. Pozoruhodné je rovněž koncové vymezení hlavní osy mostu pomocí dvou významných veřejných budov Magistrátu a Okresního soudu. To posouvá prostor mostu do polohy do určité míry srovnatelné s jinými druhy městských prostorů, jako je například náměstí, nebo tzv. typ Ringstrasse, tj. okružní třídy s institucemi na místě středověkého hradebního okruhu. Dalším charakteristickým rysem tohoto mostu je jeho vztah s nábřežím řeky Ohře, který byl založeno již při výstavbě mostu v roce 1868 a který je pro funkci mostu velmi významný — most je totiž spojnicí mezi centrem a řekou, jejíž břehy představují rekreační a lázeňský potenciál v podobě parkové promenády s menšími sportovišti, občerstveními, místy pro setkávání a pořádání kulturních a společenských akcí.

Oba dva konce mostu, tedy jak na straně centra, tak na straně Rybářů, je bohužel možné označit za problematické uzly v území, ovlivněné především negativně celkově neuspokojivým stavem kontextu městského prostředí. Na jižním předpolí lze situaci popsat modelovým příkladem návštěvníka města, který přijede vlakem či např. autobusem přímo z letiště Václava Havla v Praze, chce se vydat pěšky do centra, ale ocitne se ve velmi nepřehledné situaci podchodů, rušné automobilové komunikace, hluku, prachu, vizuálního smogu reklam a dalších negativních fenoménů. Tento soubor problémů velmi elegantně řeší aktuální studie ateliéru Prof. ing. arch. Zdeňka Jirana na přesunutí autobusového a železničního nádraží, segregaci automobilové a železniční dopravy o podlaží níž a vytvoření velkorysého pobytového náměstí Republiky, ukončujícího reprezentativní část uliční sítě centra města. Na západ od nového náměstí má vzniknout nová rezidenční čtvrť, což dále zásadním způsobem posílí funkčnost a atmosféru celého území.

Hlasování bylo ukončeno.

Chebský most, Karlovy Vary

Počet hlasů: 327

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz