přeskočit k navigaci »

Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

Stavba číslo:S18
Název stavby:Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary
Přihlašovatel:Statutátní město Karlovy Vary
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2014 - 06/2015
Investor:Statutátní město Karlovy Vary
Architekt:Ing. arch. Miloslav Bokota, Ing. arch. Petr Bokota, ARTECHNIC s.r.o., Ing. arch. Zdeněk Lstibůrek (autor scénických interiérů)
Projektant:Ing. arch. Miloslav Bokota
Zhotovitel:Eurovia CS a.s.

V dnešní době na děti číhá řada nebezpečí. Ve škole se učí, aby dbaly na své zdraví a dávaly na sebe pozor, ale co si člověk nevyzkouší v praxi, jako by nebylo. Pouhá slova teorie nestačí k tomu, aby dítě umělo správně zareagovat v momentě, kdy je ohroženo ono samotné nebo někdo z jeho okolí. A přesně tohle je důvod, proč vznikl „Svět záchranářů", který 12. září 2015 otevřel svoje brány.

Zážitková pedagogika

Zjednodušeně řečeno je Svět záchranářů takové malé městečko, kde se mohou děti setkat se všemi možnými riziky a nástrahami běžného života, které jsou ale nasimulovány samozřejmě tak, aby děti neohrozily. To však v žádném případě nebrání prožitku. Jako by to člověk skutečně na vlastní kůži prožil. Jak bude v dané situaci reagovat? Co by příště udělal jinak a lépe? Jak se změní jeho postoj vůči nebezpečné situaci, o které doposud nic nevěděl nebo kterou doposud nevnímal? I na toto se naši lektoři z řad profesionálních záchranářů ptají našich dětí a žáků po absolvování tříhodinových tematicky zaměřených programů nabitých zážitky. Zážitková pedagogika je právě to, oč tu běží. Učíme děti jinak - zážitkem.

Centrum zdraví a bezpečí je určeno všem

Díky projektu je možné kvalitně zajistit nejen praktické vzdělávání dětí a žáků na všech typech škol v plném souladu s RVP v oblastech běžných rizik, mimořádných událostí a poskytování pomoci, ale i vzdělávání pedagogů, rodičů a dalších cílových skupin obyvatelstva.

Malé městečko a jeho okolí na ploše 31 000 m2

Jak už bylo napsáno, celý areál svou podobou připomíná malé městečko a jeho okolí. Centrem areálu je velké moderní dopravní hřiště s křižovatkami, plně funkčním železničním přejezdem, funkčními semafory, chodníky apod. Podél těchto komunikací jsou pak rozmístěny tematické domečky jako například výjezdové stanoviště složek Integrovaného záchranného systému (IZS), rodinný dům, služebna policie, domeček požárů, malá nemocnice se skutečnou sanitkou apod. Každý z těchto domečků má specifické pojetí a vybavení pro simulování nejrůznějších rizikových situací. Součástí areálu jsou také venkovní lokality jako např. jezírko a lesík. U vstupu do areálu je centrální budova se zázemím pro lektory a pracovníky centra a přednáškovým sálem s moderním technickým vybavením.

Zajímavost - návrh interiérů domečků měli na starost filmaři

Nejspíš vás zajímá, co jednotlivé domečky obsahují a co se v nich dá zažít. Vymýšlení toho, jak vše bude vypadat, byl opravdu velmi náročný proces. Měli jsme vysoké nároky na autenticitu prostředí, ve kterých se návštěvníci s riziky setkávají. Proto jsme oslovili projektanty a návrháře, kteří se podíleli například na vytváření filmových scén.

Zájem

Vzdělávání ve Světě záchranářů bylo zahájeno 14. září 2015 a zájem o výukové programy ze strany škol z celého Karlovarského kraje je opravdu obrovský. Během 14 dnů byly obsazeny více než dvě třetiny programů naplánovaných na školní rok 2015/2016, přičemž na každý všední den jsou naplánovány 2 programy pro školy. Do toho jsou plánovány samozřejmě i další akce jako například vzdělávání seniorů, pedagogů, záchranářů, rodičů s dětmi nebo veřejnosti jako takové. A objednávky stále přicházejí. Aktuálně je centrum obsazené do poloviny roku 2017. Pomalu, ale jistě se naplňuje náš cíl. Zaujmout a vzdělávat zážitkem. Není nic lepšího než, když od nás odchází spokojený návštěvník. Veřejnost si zvyká na nové unikátní dopravní hřiště ve městě a tráví svá odpoledne v našem areálu. Rozhodně nechceme zůstat stát na místě. Máme spoustu plánů do budoucna. Chceme areál neustále vylepšovat tak, aby každý, kdo areálem projde, na návštěvu Světa záchranářů nejen nezapomněl, ale aby mu byla platná do života.

Hlasování bylo ukončeno.

Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

Počet hlasů: 999

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz