přeskočit k navigaci »

Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech

Stavba číslo:S13
Název stavby:Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech
Přihlašovatel:Karlovarský kraj
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
02/2015 - 11/2015
Investor:Karlovarský kraj
Architekt:ATELIER PENTA v.o.s
Projektant:ATELIER PENTA v.o.s
Zhotovitel:OHL ŽS, a.s.

Předmětem projektu Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech bylo opustit pavilony ve spodní části areálu nemocnice, které byly ve velmi nevyhovujícím až kritickém stavebně-technickém stavu a jejich přestěhování do centrálních, hlavních pavilonů areálu nemocnice (do pavilonu B), z nichž byla část kapacit přestěhována, tedy uvolněna do nově otevřeného Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu. Dále projekt zahrnoval přístavbu 1. patra pro infekční oddělení nemocnice nad část pavilonu B, vzhledem k tomu, že z důvodu hygienických legislativních požadavků a dále také z prostorových důvodů, nešlo toto oddělení provozovat uvnitř pavilonu B nemocnice. Výrazným důvodem pro sestěhování výše uvedených oddělení je úspora provozních nákladů opuštěných pavilonů (náklady na teplo, elektrickou energii).

Nástavba a přístavba pavilonu B

Jednalo se o stavební úpravy na pavilonu B, kde došlo k rekonstrukci stávajícího 3. NP pro potřeby dětského oddělení. V části podlaží byla umístěna neonatologická jednotka intenzivní péče, v další části ambulance se zázemím a v poslední části 3. NP lůžkové dětské oddělení. Nad 3. NP byla zřízena nástavba 4. NP pro potřeby infekčního oddělení s lůžkovou částí i ambulantní částí se zázemím. Dále zde byly situovány lékařské pokoje. 5. NP - část podlaží byla rekonstruována a část provedena formou nástavby pro budoucí oddělení ORL. Umístěno je zde lůžkové oddělení s kompletním ambulantním a personálním zázemím.

Nástavba je z lehké ocelové konstrukce s opláštěním z minerálního obvodového pláště, doplněný sádrokartonovými konstrukcemi pro potřeby lůžkového oddělení nemocnice, komunikačně napojenou na stávající schodiště a na nově vybudované schodiště na východní fasádě objektu. Součástí celkového řešení byla i rekonstrukce dispozice 3. NP. Jednalo se o generální rekonstrukci celého podlaží se základní změnou dispozice ve zděné technologii a zateplením obvodového pláště. Součástí řešení byly nové technické rozvody v objektu, na 1. NP vybudování rozdělovačů ÚT a zřízení dezinfekční stanice odpadních vod. Na protilehlém křídle hlavní části pavilonu byla provedena rekonstrukce a dostavba podlaží pro ORL. Dostavba byla provedena v klasické zděné technologii včetně posílení stávajících stropních konstrukcí.

Stavební úpravy v pavilonu D - šatny

Jednalo se o úpravy ve stávajícím objektu, s označením „D - Hospodářský pavilon". Prostory, které byly upravovány pro účely šaten, byly před rekonstrukcí využívány jako sklady. Situované prostory v 1. nadzemním podlaží a přibližná plocha úprav byla cca 900 m2, světlá výška 3,25 m. Vznikly zde dvě nové šatny pro ženy (celkem 331 osob) a jedna pro muže (51 osob). Na šatny navazuje sociální zázemí s umývárnami a WC.

Výhody realizace projektu

  • Umístění všech lůžkových oddělení do jednoho objektu

  • Výrazné zlepšení dostupnosti intenzivní péče, případně urgentní péče při komplikacích

  • Úspora nákladů na provoz tří jednotlivých objektů a zároveň úspora nákladů za nezbytné opravy těchto objektů v případě jejich dalšího provozování

  • Komfort pro pacienty, omezení hledání oddělení pacienty po areálu nemocnice, překonávání nemalého výškového rozdílu pro osoby se sníženou schopností pohybu a jiné

  • Dostupnost ambulancí, příjmu na jednom místě

Stavební úpravy stávajících prostor centrální části a dostavba tohoto objektu v rozsahu potřebném pro centralizaci (sestěhování) daly areálu nemocnice moderní a sebevědomý vzhled, který vhodně reprezentuje zdravotnictví Karlovarského kraje.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech

Počet hlasů: 105

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz