přeskočit k navigaci »

Bytový dům Rubín

Stavba číslo:S01
Název stavby:Bytový dům Rubín
Přihlašovatel:STASKO plus, spol. s r.o.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:Bytový dům
Období realizace
(Zpracování projektu):
04/2014 - 03/2016
Investor:RAY EPSILON s.r.o
Projektant:ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. - David Cígler
Zhotovitel:STASKO plus, spol. s r.o.

Objekt je umístěn na exponovaném místě lázeňského území ve Vřídelní ulici, naproti Mlýnské kolonádě. Lázeňský dům Rubín byl postaven v letech 1893 – 1897, další rekonstrukce proběhly v letech 1911 – 1912, 1927, 1953. Objekt je chráněnou kulturní památkou.

Společnost ATELIER SOUKUP s.r.o. byla k projektu přizvána v dubnu 2014, po zahájení stavebních prací, kdy byla zjištěna masivní degradace nosných částí původních dřevěných stropů a konstrukce krovu z důvodu zatékání do objektu a následného rozšíření dřevokazných hub. Jejím cílem byla maximální snaha o záchranu a repasi dochovaných, architektonicky cenných prvků a dále sladění požadavků investora a architekta s principy památkové ochrany a revize schválené projektové dokumentace za účelem přijatelnějších zásahů do vnějšího vzhledu objektu.

Hlavní vstup do nebytových prostor v 1.NP je z ulice (v levé části parteru obnoveného podle historické dokumentace), zadní vstup z domovního schodiště. Nebytový prostor se skládá ze dvou částí – blíže k ulici je bezbariérově přístupné bistro s historickou galerií obslužnou po jednoramenném schodišti. Druhou část nebytového prostoru tvoří obchod s potravinami, jehož zadní část je situována ve dvorní přístavbě. Přístupný je po vyrovnávacím schodišti z bistra. Do bytové části domu se vstupuje hlavní vstupem v pravé části parteru. Chodbou s podlahou z ručně vyrobené repliky historické keramické dlažby a zrestaurovanou štukovou výzdobou se dojde až k centrálnímu schodišti s novým výtahem v zrcadle. Nový lanový výtah je umístěný v nové výtahové šachtě s ocelovou nosnou konstrukcí opláštěnou sklem. Toto řešení nesnižuje přirozené osvětlení schodišťového prostoru původním světlíkem a zároveň vyhovuje bezpečnostním požadavkům. Výtahová kabina je navržena průchozí, takže je vyřešený problém nástupu z hlavní chodby a výstupu na podestách s výškovým posunem o polovinu podlaží. V domě je 7 bytových jednotek.

Hlasování bylo ukončeno.

Bytový dům Rubín

Počet hlasů: 135

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz