přeskočit k navigaci »

Bytový dům, Plešivec-Krušec

Bytový dům Plešivec-Krušec
Stavba číslo:S02
Název stavby:Bytový dům, Plešivec-Krušec
Přihlašovatel:BAU-STAV a.s. + Jamp Apartmány s.r.o.
Místo stavby:Obec Abertamy
Charakter stavby:novostavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
duben 2022 - březen 2024
Investor:Jamp Apartmány s.r.o. , Karel Hamr, jednatel
Architekt:monom works s.r.o. , Igor Hobza
Projektant:monom works s.r.o. , Igor Hobza
Zhotovitel:BAU-STAV a.s. , Ing. Petr Novák
Stavbyvedoucí:BAU-STAV a.s. , Miroslav Dvořák

Architektonický záměr:
Bytový dům citlivě umístěný ve svahu pod Plešivcem respektuje základní principy krušnohorské architektury a okolní kopcovitou krajinu. Tradiční forma domu je interpretována soudobým architektonickým jazykem a vzniká unikátní spojení stavby a okolních hlubokých lesů. Dům je rozdělen na dvě jednoduché hmoty na sebe vzájemně kolmé a propojené subtilním spojovacím krčkem. Obě křídla disponují bohatými výhledy do krajiny díky velkoryse dimenzovaným oknům a lodžiím. Celodřevěná fasáda má unikátní vzhled a dlouhou životnost díky použití tradiční techniky opalování. Celý dům je posazen na soklu s obkladem z přírodního kamene. Vnitřní uspořádání nabízí širokou škálu typů bytů, vyhovující rozličným potřebám jeho obyvatel. Jednotlivé bytové jednotky si zachovávají prakticky řešené dispozice s důrazem na silné vizuální propojení exteriéru a interiéru.

Dispoziční řešení:
Bytový dům je půdorysného tvaru písmene L, aby co nejlépe využil potenciál pozemku. V podzemní části se nachází technické zázemí objektu a prostory sklepů. Nadzemní část má 4 podlaží, z nichž nejvyšší je navrženo jako mezonetové. Celý dům nabízí 42 bytových jednotek, které umožnují ještě silnější propojení s krušnohorskou přírodou díky předzahrádkám, terasám a lodžiím. Bytové jednotky jsou přístupné ze dvou schodišťových hal z nichž každá je opatřena výtahem. K objektu na severní straně přiléhá štěrkové parkoviště pro rezidenty, přístupné z ulice Plešivecká automatickou vjezdovou závorou. Venkovní prostor dokreslují chodníky a rampy dlážděné lomovým kamenem, živé ploty i nově vysazené keře stromy. S dávkou  architektova důvtipu byly využity i balvany, vykopané při realizaci výkopových a zemních prací.
Celá plocha parkoviště a část a okolí stavby ukrývá plošný kolektor tepelného čerpadla země – voda, které se stará o vytápění objektu i přípravu teplé vody. Stejně tak jsou v důmyslně navrženém parteru ukryty vsakovací plochy dešťové vody.

Konstrukční řešení:
Založení objektu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách.
Staticky je objekt řešený jako stěnový systém, který kombinuje železobeton a zdivo. Zatímco konstrukce suterénu, jádra obou výtahových šachet a všechny stropní desky jsou monolitické, obvodové a dělící stěny jsou zděné. Tento systém byl doplněn prefabrikovanými schodišťovými rameny.
Konstrukce krovu je realizována jako systém ocelových rámů, na který navazuje dřevěný krov. Ocelová rámová konstrukce je kotvena do železobetonové atiky vystupující ze stropu 3.NP. Kombinovaná konstrukce krovu je dvoupodlažní a vytváří 4. a 5. obytné nadzemní podlaží, tedy mezonetové byty.
Hlavní hydroizolační vrstvou střešního souvrství je plechová falcovaná krytina na dřevěném záklopu. Součástí střechy jsou  systémově řešené sněhové zábrany a vyhřívané dešťové žlaby.
Dominantním prvkem objektu je dřevěná provětrávaná fasáda, kotvená přes nosný dřevěný rošt a hliníkové kotvy do obvodového zdiva. Tento systém umožnil požadované mohutné zateplení objektu i nezbytnou difúzní funkci.

Zajímavá technologická a materiálová řešení:
V souladu s úctou k okolní přírodě a s nadšením pro moderní technologie bylo pro vytápění a ohřev teplé vody navrženo tepelné čerpadlo země – voda s primárním okruhem řešeným pomocí plošného kolektoru. Ten zaujímá téměř 4000 m2 venkovní plochy. Vnitřní jednotka TČ, umístěná v technické místnosti v suterénu domu, byla doplněna o 3 negativní zásobníky teplé vody. Ty zabezpečují vykrytí nárazových špiček potřeby teplé vody s maximální energetickou úsporou. Vytápění bytů je řešeno teplovodním podlahovým topením, kdy je možné řídit každou místnost zvlášť automaticky nebo dálkově přes aplikaci v mobilním telefonu.
Veškerá okna v bytech mají ve svém nadpraží zabudován kastlík pro dodatečnou montáž venkovních žaluzií, včetně potřebné elektroinstalace. Majitelé jednotek možnosti dodatečné instalace žaluzií hojně využívají.
Důležité bylo napříč celým projektem nezapomínat na specifické klimatické podmínky horského prostředí, které ovlivnily nejen statické a konstrukční řešení objektu, materiálové a technické řešení stavby, ale také průběh výstavby samotný.

Závěr:
V bytovém domě je umístěno celkem 42 bytových jednotek v dispozicích 1KK až 5KK, nejmenší byt má 39 m2 obytné plochy, největší 172 m2. Dispozičně jsou byty rozmanité, určeny zejména k trvalému bydlení či rekreaci. Variabilita dispozic a různé typy bytů poslouží jak rodinám s dětmi, sportovcům ale například i aktivním penzistům.
Stavba byla navržena jako jednoduchá hmota, v objemu i detailu, v souladu s racionální horskou výstavbou, s využitím zejména materiálů a barev tradičních pro toto místo. Architektura je skromná nezastiňující bohaté výhledy do okolí – do krušnohorské krajiny.
Prostředí bytového domu je návštěvníky vyhledávanou lokalitou jak v zimních, tak  i letních obdobích za účelem turistického či sportovního vyžití.

Odkaz

Hlasování bylo ukončeno.

Bytový dům, Plešivec-Krušec

Počet hlasů: 97

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz