přeskočit k navigaci »

Bytový dům Mánesova Jáchymov

Bytový dům Mánesova Jáchymov
Stavba číslo:S04
Název stavby:Bytový dům Mánesova Jáchymov
Přihlašovatel:Stasko plus sro
Místo stavby:Jáchymov
Charakter stavby:Rekonstrukce
Období realizace
(Zpracování projektu):
2022-2023
Investor:ADA Invest a.s., Petr Kopfstein
Architekt:Ing Jan David, .
Zhotovitel:Stasko plus s.r.o., Petr Kopfstein
Stavbyvedoucí:Stasko plus s.r.o., Miloš Rezek

Bytový dům se nachází ve spodní části Jáchymova, v místě nad bývalým vlakovým nádražím.

Spodní ( západní část ) přiléhá k Mánesově ulici. Horní ( východní  část ) přiléhá k ulici Smetanova. V podélném směru je pozemek rozdělený zárubní zdí na dvě nestejně velké části.

Cílem stavebních úprav je navrátit domu původní funkci bydlení. Tzn. změnu užívání objektu z mateřské školky na bytový dům.

V domě po navržených stavebních úpravách vzniklo deset samostatných bytových jednotek různých velikosti, odpovídajících z hlediska sanitárního vybavení dnešním standardům. V situovaných v nadzemních podlažích se vstupy ze dvou domovních schodišť. V podzemním podlaží jsou umístěny sklepní kóje k bytům, technická místnost se zdrojem tepla pro ústřední vytápění a ohřev TUV, místnost pro kočárky a kola , komory s výlevkami pro úklid společných prostor domu, místnost pro elektroměry.

Navzdory prolínající se vnitřní dispozici je z venku stavba opticky rozdělena na dva samostatné sousedící domy. Toto rozdělení přibližuje charakter stavby okolní zástavbě a také je odkazem na skutečnost, že původně ( v době vzniku ) se o dva domy skutečně jednalo. Optické rozdělení je docíleno odlišnou barevností fasád a použitím odlišných geometrických prvků pro členění hlavního západního průčelí.

Pro optimální využití obestavěného prostoru domu jsou vytvořeny mezonetové byty v posledních podlažích, což umožnilo i využití dosud nevyužívaného prostoru půdy.

Do objektu jsou dva hlavní samostatné vstupy z Mánesovy ulice a vedlejší vstup do technické místnosti.
Vstupy do bytových jednotek jsou z hlavních domovních schodišť.

Fasády jsou zateplené kontaktním zateplovacím systémem s finální povrchovou úpravou z vnitřně probarvené omítky.

Hlasování bylo ukončeno.

Bytový dům Mánesova Jáchymov

Počet hlasů: 64

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz