přeskočit k navigaci »

Bytový dům AURA na Božím Daru

Bytový dům AURA
Stavba číslo:S03
Název stavby:Bytový dům AURA na Božím Daru
Přihlašovatel:Stasko plus s.r.o.
Místo stavby:Boží Dar
Charakter stavby:Novostavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
08/2018-12/2019
Investor:ADA Invest a.s., Petr Kopfstein
Architekt:Ing Petra Třebová
Projektant:Ing Petra Třebová
Zhotovitel:Stasko plus s.r.o., Petr Kopfstein
Stavbyvedoucí:Stasko plus s.r.o., Miloš Rezek

Novostavba bytového domu Aura se prováděla v letech 2018 a 2019.

Stavba se postavila tzv. „ na zelené louce" v intravilánu obce Boží Dar. Vznikl zde obytný dům o rozsahu suterén, 1NP, 2NP a podkroví , kde je vestavěno sedm apartmánů o velikosti 3+kk a dva podkrovní apartmány o velikosti 1+kk, vše s vlastním sociálním zařízením. Dále je ve stavbě vestavěna společenská místnost a místnosti s technického zázemím jako kotelna a lyžárna.

Vzhledem k zakládacím podmínkách je stavba založena na hutněném štěrkovém loži, na kterém je provedena železobetonová základová deska. Rozvody instalací jsou vedeny po této desce, ve skladbě podlahy s dostatečnou tepelnou izolací. Na obvodové zdivo jsou použity keramické tvárnice Porotherm tl. 38cm. Také vnitřní příčky jsou provedeny z keramických příčkovek Porotherm.

Stropy a schodiště je vybudováno jako monolitické železobetonové, na kterých je skladba podlahy s vloženou kročejovou izolací.

Krov je proveden klasický systém dřevěných pozednic a vaznic, přes které jsou osazeny dřevěné krokve. Bednění střechy je provedeno z prken dvojité s odvětrávací mezerou.
Podkroví je vybudováno ze sádrokartonových konstrukcí s vloženou tepelnou izolací z minerální vaty.

Omítka na zdivu je provedena stříkaná sádrová omítka s povrchovou úpravou filcováním. Okna jsou osazena plastová s izolačním trojsklem v dekoru dřeva. Vnitřní dveře jsou standartní typové osazené do obložkových zárubní. Na podlahách apartmánů je položena vinylová krytina, ve společných částech domu je použita keramická dlažba. Vytápění objektu je navrženo klasicky vodními radiátory s centrálním plynovým kotlem, který je využit i na ohřev teplé vody, pro kterou je osazen zásobník.

Na fasádu byl použit kontaktní zateplovací systém Caparol s izolací fasádní minerální vaty. Soklová část je provedena v obložení kamenem s využitím místního božídarského kamene. Na štíty je použit, z důvodu klimatických podmínek Božího Daru a i následné údržby, pozinkovaný nosný systém Knauf mezi který je vložen izolant z minerální vaty. Pohledová část je vytvořena z hliníkových fasádních šablon Prefa. Také na střešní krytinu byly použity hliníkové plechy , které jsou položeny v pruzích a sfalcovány.

Venkovní plochy se převážně využívají jako příjezdová komunikace a parkovací plochy. Kde příjezdová komunikace je provedena asfaltováním a na parkovací plochy jsou použity betonové zatravňovací tvárnice.

Odvod povrchové vody je zajištěn přes sorbční vpusť SOL o navržené kapacitě.

Vstup do objektu je po chodníčku z betonové zámkové dlažby Best v imitaci kamenné, přes prefabrikované betonové schodiště do zádveří verandy.

Veranda je zasklena hliníkovými prvky v dekoru dřeva s izolačním dvojsklem.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Bytový dům AURA na Božím Daru

Počet hlasů: 46

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz