přeskočit k navigaci »

Brána do nitra země, Soos - úpravy vstupní části areálu

Brána do nitra země, Soos - úpravy vstupní části areálu
Stavba číslo:S20
Název stavby:Brána do nitra země, Soos - úpravy vstupní části areálu
Přihlašovatel:Město Františkovy Lázně
Místo stavby:Hájek - Vonšov
Charakter stavby:objekt
Období realizace
(Zpracování projektu):
od 20.8.2018
Investor:Město Františkovy Lázně, zastoupeno Janem Kuchařem, starostou
Architekt:Luděk Vystyd a Ing.arch.Jaroslav Aust
Projektant:Atelier Stoeckl s.r.o., Ing.David Kojan
Zhotovitel:ŠU-STR s.r.o., Ing.Jan Strýček

Přírodní rezervace Soos leží přibližně 6 km severovýchodním směrem od Františkových Lázní.

Tato oblast historického Sooského lesa o rozloze 221 ha byla za národní přírodní rezervaci prohlášena roku 1964. Veřejnosti je ovšem prostřednictvím 1,2 km dlouhé, podlážkové naučné stezky opatřené informačními tabulemi přístupná pouze dílčí část rezervace.

V letech 2018 až 2020 byla realizována stavba Brána do nitra země, Soos - úpravy vstupní části areálu. Soubor tří kruhových objektů tvoří vstupní bránu do rezervace a respektuje stávající komunikace pro pěší.

Architektonické řešení novostaveb vychází z tvaru půdorysné elipsy, na níž vystavěné hmoty přirozeně a nenásilně zapadají do okolního přírodního prostředí. Organicky jsou pojednány i fasády objektů. Snahou tohoto řešení je přiblížit se ještě více okolní přírodě.

Nové turistické zázemí obsahuje centrální budovu s pokladnou, expozicí, badatelnou, výstavním a přednáškovým prostorem a zázemím pro personál. Turisté se dočkali nových, tolik potřebných toalet, ke kterým byla vybudována nová čistička odpadních vod. Vyrostl zde venkovní přednáškový altán a bylo upraveno parkoviště.

Stavba byla realizována ve společném projektu s cílem zpřístupnění, zhodnocení a propojení několika nejcennějších geologických a hornicko-historických památek česko-bavorského pohraničí. Konkrétně se jedná o GleissingerFels, největší a nejstarší návštěvnickou štolu v severním Bavorsku a na české straně o Národní přírodní rezervaci Soos a sopku Komorní Hůrka. Tyto lokality budou propojeny marketingově, tematickou cestou a prostřednictvím nových médií.

Popis staveb:

V hlavním vstupním objektu probíhá prodej vstupenek a první seznámení s naučnou stezkou Soos. Část objektu je vyhrazena jako kryté stání, kde se návštěvníci mohou dozvědět více informací od průvodce. Hlavní budova dále obsahuje zasedací místnost, kanceláře, šatny, hygienické zázemí a depozitář s dílnou. Ve druhém poschodí se dále nachází dvě oddělené badatelny s kuchyňkou a koupelnou. Další objekty slouží jako budova veřejného WC a otevřený altán pro návštěvníky jako místo odpočinku a úkryt před deštěm. Současně byla vybudována i související technická infrastruktura.

Objekty jsou využívány sezóně, v zimně bude areál zatím uzavřen.

 

Hlasování bylo ukončeno.

Brána do nitra země, Soos - úpravy vstupní části areálu

Počet hlasů: 161

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz