přeskočit k navigaci »

Bezručova ulice - opěrné zdi a úprava komunikací, Karlovy Vary

Karlovy Vary, ulice Bezručova - opěrné zdi a úprava komunikací
Stavba číslo:S23
Název stavby:Bezručova ulice - opěrné zdi a úprava komunikací, Karlovy Vary
Přihlašovatel:STRABAG a.s.
Místo stavby:Karlovy Vary
Charakter stavby:dopravní stavba
Období realizace
(Zpracování projektu):
15.7.2022 - 12.5.2023
Investor:Statutární město Karlovy Vary
Architekt:INPLAN CZ s.r.o., Ing. Ota Řezanka
Projektant:GEOprojectKV s.r.o., Petr Švorba
Zhotovitel:STRABAG a.s., Luboš Mengr
Stavbyvedoucí:STRABAG a.s., Ing. Jan Gazdačko

Jedná se o stavební úpravy stávající místní komunikace - ul. Bezručova, Havlíčkova a Máchova.

V rámci stavby byla provedena úprava vozovky, chodníků, zábradlí.

Dále bylo provedeno statické zajištění komunikace, obnova opěrných stěn a protierozní zajištění skalních výchozů.

Podle požadavků památkové péče byly upraveny typy zábradlí a zídek podél chodníků.
Původní trubkové nevzhledné zábradlí bylo nahrazeno novým zábradlím, proloženým zděnými zídkami ze žulového kamene.
Původní nepoužitelný chodník byl rozšířen a vydlážděn, čímž vznikla bezpečná promenáda s mnoha výhledy na naše překrásné město.

Materiály byly navrženy s ohledem na charakter stavby:
Komunikace - živičný povrch
Chodníky - nová mozaiková kamenná dlažba
Opěrné zdi - obloženy kamenným obkladem

Statika komunikace byla zajištěna kotvenými železobetonovými konstrukcemi pomocí mikropilot, nekotvená statika pak pomocí gravitační opěrné zdi.

V rámci stavby byl upraven tvar křižovatky a vybudovány ochranné ostrůvky s přechodem pro chodce.

Hlasování bylo ukončeno.

Bezručova ulice - opěrné zdi a úprava komunikací, Karlovy Vary

Počet hlasů: 116

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz