přeskočit k navigaci »

Art Centrum Galerie 4

Stavba číslo:S09
Název stavby:Art Centrum Galerie 4
Přihlašovatel:Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje
Místo stavby:Cheb
Charakter stavby:Občanská vybavenost
Období realizace
(Zpracování projektu):
06/2014 - 11/2015
Investor:Galerie 4, galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje
Architekt:Ing. arch. L. Mašek
Projektant:M-projekt, Ing. arch. L. Mašek
Zhotovitel:SWIETELSKY stavební s.r.o.

Bývalý barokní špýchar kláštera Klarisek na Františkánském náměstí v Chebu sloužil od 60. let jako depozitář chebského muzea. V té době byl již špýchar zapsán jako národní kulturní památka a byl součástí památkové rezervace města Chebu. Vzhledem k tomu, že depozitář muzejních sbírek byl větraný a temperovaný, nedocházelo k zásadní devastaci dřevěných konstrukcí stavby.

Špýchar je pětipodlažní budova, přičemž 1.NP je částečně zanořeno pod úroveň náměstí a na protilehlé straně je souběžné s Dlouhou ulicí. Základní filosofie rekonstrukce objektu byla, pokud možno, nezasahovat do dřevěných konstrukcí a cihelné nebo sádrokartonové vestavby provádět tak, aby se nenarušovaly dřevěné konstrukce. Veškerá vedení (vzduchotechnika, voda, topení) jsou vedena po povrchu, aby bylo na první pohled vidět, že jsou to zařízení současná. Ve 2.,3.,4., a 5. nadzemním podlaží je podlahové topení, kdy suchá skladba podlahy dovolovala vést v podlaze i elektrické a datové kabely.

Z požárního hlediska je celodřevěná stavba velmi nebezpečná, proto bylo rozhodnuto o přístavbě do dvora, kdy v této přístavbě je umístěno schodiště a výtah, přičemž celá přístavba slouží jako chráněná požární cesta. Výtah je užíván i pro handicapované návštěvníky. Bezbariérový přístup je do všech prostor galerie.

Administrativní část galerie je zpřístupněna vchodem pro zaměstnance z Dlouhé ulice a zaujímá zhruba jednu třetinu nadzemního podlaží. V administrativní části je pracoviště odborných pracovníků, archiv a fotokomora, v druhém nadzemním podlaží jsou pak kanceláře vedení galerie a ekonoma. Z administrativní části je možný průchod do části galerijní.

V galerijní části 1.NP se nachází galerijní klub s možností občerstvení vybavený designovým nábytkem italského studia Pedrali. Kapacita klubu je cca 50 osob. Klub je vybaven velkoplošnou projekcí, publikacemi, katalogy uměleckého zaměření, odbornými časopisy a informacemi o programech jiných kulturních institucí u nás i v zahraničí. Je využíván jako odpočinkový prostor s možností připojení na Wi-Fi, čítárna a pro menší kulturní a vzdělávací akce (výstavy, přednášky, besedy, performance, koncerty i pro porady zaměstnanců a vedení). V této části budovy je umístěno technické centrum galerie (měření a regulace, vzduchotechnika, plynové turbo kotle) a sociální zařízení klubu. Podlaha je stejně jako u hlavního vchodu pro návštěvníky tvořena čedičovými dlaždicemi.

Ve 2. NP je umístěna stálá expozice historického charakteru, dvojrozměrné exponáty jsou vystavovány za použití systému Nielsen, trojrozměrné pak v samostatně stojících stolových a vertikálních vitrínách. Osvětlení je zajištěno regulovatelnými LED reflektory firmy Guzzini.

3. a 4. NP zaujímají výstavní sály po celém půdorysu stavby. Osvětlení je LED reflektory Guzzini. Stěny v těchto podlažích jsou osazeny instalačním systémem Nielsen a k variabilitě výstavních ploch slouží na zakázku zhotovené panely, které se mohou přestavovat dle potřeb konkrétní výstavy. Ve 3. NP je umístěn příruční sklad instalační a světelné techniky a dílna. Ve výstavních sálech je rozmístěn sedací designový nábytek předních evropských návrhářů, který kontrastuje s původními barokními konstrukcemi podlaží.

5.NP je upraveno jako prostor pro velké semináře, workshopy, přednášky a pro ateliérové focení. Je zde umístěn sklad ateliérové fotografické techniky, příruční sklad materiálů a pomůcek pro workshopy a sklad tiskovin.

Rekonstrukcí národní kulturní památky došlo nejen k vytvoření nového kulturního prostoru v památkové rezervaci města Chebu, ale i její záchraně a poprvé také k jejímu zpřístupnění široké veřejnosti.

Hlasování bylo ukončeno.

Art Centrum Galerie 4

Počet hlasů: 144

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz