přeskočit k navigaci »

Úvod » aktuality » Výsledky soutěže Stavby Karlovarského kraje 2021

Výsledky soutěže Stavby Karlovarského kraje 2021

21.06.21

Sparkasse Karlovy Vary

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2021

 • Soutěž „Stavby Karlovarského kraje 2021"

Hodnocení odborné poroty:

Stavby:

1. místo: Stavba č. 8 - Sparkasse Karlovy Vary

 • Přihlašovatel: BAU-STAV a.s.

 • Investor: UCTAM Czech Republic and Slovakia s.r.o,, JUDr..Jiří Hermann PhD.

 • Architekt: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o., Ing. arch. Lumír Berčík

 • Projektant: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o., Ing. arch. Lumír Berčík

 • Zhotovitel: BAU-STAV a.s., Ing. Petr Novák (technická spolupráce TIMA spol. s r.o.)

2. místo: Stavba č. 7 - Pivovar Červený vlk v Božím daru

 • Přihlašovatel: BAU-STAV a.s.

 • Investor: PP servis a.s., Anny Letenské 1120/7, Praha 2 - Vinohrady, zástupce investora Ing. Lukáš Málek

 • Architekt: Arch a projektový ateliér Huml &Vaníček, Ing. arch. Jiří Vaníček

 • Projektant: Arch a projektový ateliér Huml &Vaníček, Ing. arch. Jiří Vaníček

 • Zhotovitel: BAU-STAV a.s., Ing. Petr Novák

3. místo: Stavba č. 23 - Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

 • Přihlašovatel: Karlovarský kraj

 • Investor: Karlovarský kraj, Ing. Josef Janů

 • Architektonický návrh: PONTIKA, s.r.o., Ing. Jan Procházka

 • Projektant: Ing. Luděk Oberhofner

 • Zhotovitel: Metrostav a.s., Ing. Jan Kvaš, MBA

Čestné uznání za: „citlivý přístup k revitalizaci krajiny, který přispívá k ochraně

přírodního fenoménu"

Stavba č. 19 - Revitalizace Perninského rašeliniště

- Přihlašovatel: Lesy České republiky s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

- Investor: Lesy České republiky s .p., Hradec Králové

- Architekt: Sdružení „REVITALIZACE PERNINK", Ing. Zuzana Macešková

- Projektant: : Sdružení „REVITALIZACE PERNINK",: Ing. Zuzana Macešková,

Mgr. Vladimír Melichar, Ing. Ivan Forejt, Ing. Jiří Oboznenko, Ing. Jitka Tomandlová

Zhotovitel: Kavina Jaroslav - Ekologické stavby, Jaroslav Kavina

 

Čestné uznání za: „ architektonickou hodnotu realizace stavby"

Stavba č. 14 - Kaple - hřbitov Březová

- Přihlašovatel: Město Březová

- Investor: Město Březová, Bc. Jakub Fajt

- Architekt: Ing. arch. Václav Zůna

- Projektant: Ing. arch. Václav Zůna

- Zhotovitel: Bauport s.r.o., Aleksandr Bytkov

 

Projekty:

 • 1. místo: Projekt č. 3 - Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- Přihlašovatel: Karlovarský kraj

- Investor: Karlovarský kraj, Mgr. Dalibor Blažek

- Architekt: Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

- Projektant: Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

 • 2. místo: Projekt č. 10 - Náplavka řeky Ohře, Karlovy Vary - ideová architektonická studie

- Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary

- Investor: Statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

- Architekt: archiSPACE s.r.o., Ing. Michal Kasík, Ph.D.

- Projektant: archiSPACE s.r.o., Ing. Michal Kasík, Ph.D.

 • 3. místo: Projekt č. 4 - Knihovna a muzeíčko Hranice

- Přihlašovatel: Město Hranice

- Investor: Město Hranice, Ing. Daniel Mašlár

- Architekt: Ateliér KONCEPT, Ing. Petr Kostner

 

Cena hejtmana Karlovarského kraje:

Stavba č. 7 - Pivovar Červený vlk v Božím daru

 • Přihlašovatel: BAU-STAV a.s.

 • Investor: PP servis a.s., Anny Letenské 1120/7, Praha 2 - Vinohrady, zástupce investora Ing. Lukáš Málek

 • Architekt: Arch a projektový ateliér Huml &Vaníček, Ing. arch. Jiří Vaníček

 • Projektant: Arch a projektový ateliér Huml &Vaníček, Ing. arch. Jiří Vaníček

 • Zhotovitel: BAU-STAV a.s., Ing. Petr Novák

 

Cena primátorky Statutárního města Karlovy Vary:

Stavba č. 8 - Sparkasse Karlovy Vary

- Přihlašovatel: BAU-STAV a.s.

 • Investor: UCTAM Czech Republic and Slovakia s.r.o,, JUDr..Jiří Hermann PhD.

 • Architekt: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o., Ing. arch. Lumír Berčík

 • Projektant: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o., Ing. arch. Lumír Berčík

 • Zhotovitel: BAU-STAV Ing. Petr Novák (technická spolupráce TIMA spol. s r.o.)

 

Cena časopisu Stavebnictví:

Stavba č. 23 - Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

- Přihlašovatel: Karlovarský kraj

 • Investor: Karlovarský kraj, Ing. Josef Janů

 • Architektonický návrh: PONTIKA s.r.o., Ing. Jan Procházka

 • Projektant: Ing. Luděk Oberhofner

 • Zhotovitel: Metrostav a.s., Ing. Jan Kvaš, MBA

 

Veřejné hlasování na internetu - pro stavby, projekty a památky

bylo odevzdáno 16 184 platných a ověřených hlasů

 

Stavba:

Celkový počet hlasů pro stavby je: 7 226.hlasů.

Nejvíce hlasů od veřejnosti získala:

Stavba č 5 - Rekonstrukce bývalého hotelu Korunní princ Rudolf, počet.hlasů 1 620

- Přihlašovatel: Projekt stav, spol. s r.o.

- Investor: Mattoni 1873 a.s., Mgr. Martin Hanzl, zástupce společnosti

- Architekt: Projekt stav, spol. s r.o., Ing. Martin Volný, Bc. Antonín Majer

- Projektant: Projekt stav, spol. s r.o., Ing. Martin Volný, Bc. Antonín Majer

- Zhotovitel: TribaseArch, spol. s r.o., Ing. Vojtěch Skřivan, BOLID M s.r.o. (střecha a krov), stavbyvedoucí Petr Stránský.

 

Projekt:

Celkový počet hlasů pro projekty je: 5 038 hlasů.

Nejvíce hlasů od veřejnosti získal:

Projekt č. 9 - Obnova budovy chléva - Tvrz Pomezná, počet hlasů : 1 048 -

- Přihlašovatel: Mgr. Petr Jaška

- Investor: fyzická osoba Mgr. Petr Jaška

- Architektonický návrh: Arch Energy s.r.o., Ing. Jan Kvasnička

- Projektant: : Arch Energy s.r.o., Ing. Jan Kvasnička

 

Zachráněné a zachraňované památky:

Celkový počet hlasů pro památky je: 3 920 hlasů

Nejvíce hlasů od veřejnosti získala:

Památka č. 2 - Zámek, Kopaniny, počet hlasů: 1 001

 

Projektant roku Karlovarského kraje: Ing. Marin Šafařík

Cena se uděluje za dlouhodobé vynikající výsledky při statickém projektování a posuzování staveb zejména v Karlovarském kraji

 

Stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje: František Laštovička

Podílel se na stavbě č. 16 - „Modernizace a dostavba objektu TWR LLKV na letišti Karlovy Vary".

Cena se uděluje i za dlouhodobé úspěšné a kvalitní řízení staveb.

 

Osobnost stavitelství Karlovarského kraje

Osobností stavitelství Karlovarského kraje" je: Akad. arch. Antonín Polony

Cena: „Za celoživotní dílo v oblasti architektury, za vysokou profesionalitu a odbornost

s přihlédnutím k vysokým morálním vlastnostem a etickým hodnotám"

 

 

Karlovy Vary 18. 6. 2021

Ing. Anna Vlášková,

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

 

 
 

« zpět do seznamu aktualit

 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz