přeskočit k navigaci »

Úvod » aktuality » Výsledky soutěže Stavby Karlovarského kraje 2013

Výsledky soutěže Stavby Karlovarského kraje 2013

10.06.13

13. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje skončil a vítězové byli oceněni. Podívejte se na výsledky hlasování odborné poroty i veřejnosti:

Hodnocení odborné poroty

STAVBY

 • 1. místo: Stavba č. 2 - Nemocnice Karlovy Vary - pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu (přihlašovatel:  Sdružení Nemocnice KV: Metrostav a.s., BAU-STAV a.s., TIMA spol. s r.o., obchodně výrobní služby Karlovy Vary; architekt: Atelier Penta v.o.s.; projektant: Atelier Penta v.o.s. - Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.)
 • 2. místoStavba č. 17 - Silnice R6 Nové Sedlo - Sokolov (přihlašovatel: STRABAG a.s., Metrostav a.s., SKANSKA DS a.s.; architekt a projektant: Pragoprojekt a.s.; zhotovitel: STRABAG a.s., METROSTAV a.s., SKANSKA DS a.s.)
 • 3. místo: Stavba č. 1 - Komplex Becherplatz (přihlašovatel: KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.; architekt: Porticus s.r.o.; projektant: Porticus s.r.o. - Ing. Bohumil Kuba; zhotovitel: KVARYOD spol. s r.o.)
 • Čestné uznání za „Vhodný architektonicky kvalitní spojovací prvek mezi nádražím a lázeňskou částí města" - Stavba č. 20 - Dopravní terminál Mariánské Lázně (přihlašovatel: EUROVIA CS a.s.; architekt: Kotas & Partners, s.r.o.; projektant: Obermayer Alois - Stavoplan, spol. s r.o. - Ing.Václav Juppa; zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.)
 • Čestné uznání za „Zásadní zlepšení prostoru a zvelebení zanedbané části města" - Stavba č. 22 - Turistické využití levého břehu Ohře (přihlašovatel: Město Cheb; architekt: Ing. arch. Luboš Mašek; projektant: M Projekt - Ing. Emil Minář; zhotovitel: Sdružení Algon a.s. + Swietelski stavební s.r.o.)
 • Čestné uznání za „Citlivou rekonstrukci historické průmyslové architektury" - Stavba č. 14 - Objekt práškové lakovny Dikrt (přihlašovatel: Dikrt  spol. s r.o.; architekt: Luděk Vystyd; projektant: Ing. Luděk Heinz; zhotovitel: Swietelski stavební s.r.o.)

PROJEKTY

 • 1. místo: Projekt č.5. - Jihovýchodní obchvat Chebu II/214 (přihlašovatel: Pontex spol. s r.o.; architekt a projektant: Pontex spol. s r.o. - Ing. Martin Havlík; investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje)
 • Čestné uznání za „Mimořádný sociální a společenský přínos" - Projekt č. 3 - Parkovací dům a centrální registr nemocnice Sokolov" (přihlašovatel: Jurica a.s.; architekt a projektant: Jurica a.s., investor Nemos Sokolov s.r.o.)

Cena hejtmana Karlovarského kraje

 • Stavba č. 2 - Nemocnice Karlovy Vary - pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu
  • Přihlašovatel: Sdružení Nemocnice KV: Metrostav a.s., BAU-STAV a.s., TIMA spol. s r.o., obchodně výrobní služby Karlovy Vary
  • Architekt: Atelier Penta v.o.s.
  • Projektant: Atelier Penta v.o.s. - Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.

Cena primátora města Karlovy Vary

 • Stavba č. 10 - Balneo a wellness Grandhotelu Pupp
  • Přihlašovatel: THERMIA - BAU a.s.
  • Architekt: KAAMA, s.r.o.
  • Projektant: SPS Projekt, spol. s r.o., Ing. Jiří Severa
  • Zhotovitel:  Sdružení firem: THERMIA-BAU a.s., BAU-STAV a.s., IPM stars s.r.o.

Cena časopisu Stavebnictví

 • Stavba č. 4 - Sportovní hala Chodov
  • Přihlašovatel: TIMA, spol. s r.o., obchodně-výrobní služby Karlovy Vary
  • Architekt: STA, projektový atelier, v.o.s. - Ing. arch. Jan Zákostelecký
  • Projektanti: Ing. arch. Jan Zákostelecký, Ing. arch. Tomáš Harom, Ing. arch Martin Kraus
  • Zhotovitel: Sdružení TIMA, spol s r.o. + ALGON a.s.

Cena veřejnosti

Ve veřejném hlasování na internetu bylo stavbám, projektům a památkám uděleno celkem 12.067 platných hlasů.

 

STAVBA

Realizovaným stavbám bylo v letošním ročníku uděleno 4.992 hlasy.

 • 1. místo s 1.056 hlasy: Stavba č. 1: Komplex Becherplatz
  • Přihlašovatel: KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.
  • Architekt: Porticus s.r.o.
  • Projektant: Porticus s.r.o. - Ing. Bohumil Kuba
  • Zhotovitel: KVARYOD spol. s r.o.

PROJEKT

Projekty získaly ve veřejném hlasování celkem 3.819 hlasů.

 • 1. místo s 1.272 hlasy: Projekt č. 6 - Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar
  • Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary
  • Projektant: Pontika s.r.o. - Ing. Jan Procházka a kolektiv

Projektant roku a  stavbyvedoucí roku

Ze staveb a projektů, které byly přihlášeny do soutěže, vybrala porota, složená z členů SIA - Krajské rady výstavby, projektanta roku a stavbyvedoucího roku:

 • Projektant roku Karlovarského kraje: autorizovaný inženýr Ing. Jiří Leitgeb, CSc, který se podílel na projektu stavby č 23 - „Protipovodňová hráz Královské Poříčí". Cena byla udělena i za jeho dlouholetou projekční práci zejména při rekultivaci Sokolovského uhelného revíru.
 • Stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje: autorizovaný technik Radek Behina, který byl stavbyvedoucí na stavbě č. 11 - „Thermal - Balneologie III." Cena byla udělena i za jeho dlouholeté úspěšné řízení staveb v Karlovarském kraji, mimo jiné i stavbu Aquafora ve Františkových Lázních.

Osobnost stavitelství Karlovarského kraje

Osobností stavitelství Karlovarského kraj se stal Ing. arch. František  Vondráček, člen České komory architektů Karlovy Vary.  Cena mu byla udělena za celoživotní dílo, morální profil a kvalitu jeho práce, profesionalitu a kompetence.

Zachráněné památky  Karlovarska

 • V internetovém hlasování veřejnosti v kategorii  „Zachráněná památka Karlovarska" získal nejvíce hlasů (1.147) Klášterní areál Ostrov.
 • Jako významná zachráněná památka byl oceněn Hotel Imperial Karlovy Vary.
 
 

Pro zvětšení klikněte na vámi zvolenou fotografii.

 

« zpět do seznamu aktualit

 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz