přeskočit k navigaci »

Úvod » aktuality » Výsledky 23.ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje

Výsledky 23.ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje

19.06.24

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2024 - 23. ročník soutěže „Stavby Karlovarského kraje"

Hodnocení odborné poroty:

Stavby:

1. místo: Stavba č. 13 - Císařské lázně - koncertní sál, Karlovy Vary

- Přihlašovatel: Karlovarský kraj.

-       Investor: Karlovarský kraj

-       Architekt: Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

-       Projektant: INTAR a.s. Ing. Martin Strnad, Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

-       Zhotovitel: „Společnost GEOSAN GROUP - Metrostav DIZ pro koncertní sál v Císařských lázních" (vedoucí společník GEOSAN GROUP a. s. a společník Metrostav DIZ s.r.o. Ing. Luděk Kostka a Ivan Havel)

2. místo: Stavba č. 12 - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

- Přihlašovatel: Karlovarský kraj

- Investor: Karlovarský kraj

-       Architekt: INTAR a.s. Ing. arch. Pavel Šlejhar

-       Projektant: INTAR a.s. Ing. Martin Strnad

-       Zhotovitel: „Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav" (vedoucí společník GEOSAN GROUP a s. a společník Metrostav DIZ s.r.o. Ing. Luděk Kostka, Ivan Havel a Ing. Martin Sirotek)

3. místo:     Stavba č. 15 - Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa - Rekonstrukce objektu L

- Přihlašovatel: OHLA ŽS, a.s.

-     Investor: Karlovarský kraj

-       Architekt: PENTA PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc

-       Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc

-     Zhotovitel: OHLA ŽS a.s.

Čestné uznání za: „ skloubení technického a estetického řešení a přínos do plynulosti a bezpečnosti dopravy ve městě"

Stavba č. 20 - Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží, Cheb

-      Přihlašovatel: Město Cheb

-      Investor: Město Cheb

-     Architekt: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

-      Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

-      Zhotovitel: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Ing. Pavel Pechač

 

Čestné uznání za: „ příklad soukromé investice a kvalitní opravy stávajících objektů

doplněných o moderní prvky"

Stavba č. 06 - Kamenka a Roubenka u Babi, Lipná u Hazlova

-     Přihlašovatel: Ateliér k světu

-      Investor: Antonín Podvalský, Antonín Podvalský

-      Architekt: Ateliér k světu, Ing. arch. Jakub Mareš

-      Projektant: Ateliér k světu, Ing. arch. Jakub Mareš

-      Zhotovitel: KONSTRUO Projects, s.r.o., Ing. Martin Volf, Ph.D.

 

Čestné uznání za: „ konstrukční a estetické řešení a citlivé zakompování do krajiny"

Stavba č. 21 - Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov

-      Přihlašovatel: Město Sokolov

-      Investor: Město Sokolov

-     Architekt: Ing. arch. Jiří Janisch, Ing. arch. Jiří Janisch

-      Projektant: Kancelář stavebního inženýrství spol. s r.o., Ing. Petr Hampl

-      Zhotovitel: Sdružení Stavby mostů, a.s. - LEMONTA s.r.o. Ing. Pavel Poláček

Čestné uznání za: „ příkladnou revitalizaci brownfieldu v moderní volnočasovou stavbu"

Stavba č. 09 - Městská knihovna, Chodov

-      Přihlašovatel: Město Chodov

-      Investor: Město Chodov

-     Architekt: Atelier Kopecký, s.r.o., Ing.arch. Tomáš Kopecký

-      Projektant: Atelier Kopecký, s.r.o., Ing.arch. Tomáš Kopecký

-      Zhotovitel: 3xN spol.s r.o., Jan Nevšímal

Projekty:

1. místo: Projekt č. 11 - Chebský most, Karlovy Vary

-      Přihlašovatel: Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.

-      Statutární město Karlovy Vary

-     Architekt:  Sdružení Sagasta & Bridges structures & AoC. Ing. Vít Hoznour, Ing.

Dávid Kurzík, Ing. Jan Krejsa, Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej, PhD. et PhD., Ing. Adam

Dvořák, doc. MgA Ondřej Císler Ph.D., MgA. Michal Sjlusar

-     Projektant: bude vybrán v dalším stupni PD

 

2. místo:    Projekt č. 12 - Návrh Parkovacího domu u Galerie, Karlovy Vary

-     Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary

-     Investor: Statutární město Karlovy Vary

-     Architekt: FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o., Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

-     Projektant: FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o., Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

 

3.   místo: Projekt č. 05 - Generel Karlovarské krajské nemocnice - výstavba nových

objektů G 1, G 2, G 3

- Přihlašovatel: Karlovarský kraj

-       Projektant: Karlovarský kraj

-       Architekt: PENTA PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc

-       Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o. a CASUA, spol. s r.o., Ing. arch. Jaromír Homolka ,CSc a Ing. Aleš Poděbrad

 

Čestné uznání za: „ řešení dostavby historické části města Chebu včetně pestrého

funkčního využití navrhovaných objektů"

 

Projekt č. 03 - Soubor staveb Mikulášská x Mlýnská, Cheb

-     Přihlašovatel: Město Cheb

-      Investor: Město Cheb

-      Architekt: Ing. arch. Jan Trávníček, Ing. arch. Jan Trávníček

-      Projektant: Ing. arch. Jan Trávníček, Ing. arch. Jakub Sládek

 

Cena ministra průmyslu a obchodu:

Stavba č. 28 - Revitalizace výrobního areálu společnosti Abydos Idea, Hazlov

- Přihlašovatel: Abydos Idea s.r.o.

-       Investor: Abydos Idea s.r.o., Olga Kupec

-       Architekt: Ing. arch. Jiří Treybal TMS PROJEKT Strakonice, Ing. Jiří Treybal

-       Projektant: Ing. arch. Jiří Treybal TMS PROJEKT Strakonice, Ing. Jiří Treybal

-      Zhotovitel: Společnost Metrostav DIZ - ALGON - Abydos Idea, Ing. Karel Volf, Ing. Petr Zábský

 

Cena hejtmana Karlovarského kraje:

Stavba č. 16 - Rekonstrukce bývalého zámku Hazlov

- Přihlašovatel: Obec Hazlov

-       Investor: Obec Hazlov

-       Architekt: Atelier Stoeckl, s.r.o. Ing .arch. Jaroslav Aust, Ing. arch. Luděk Vystyd

-       Projektant: Atelier Stoeckl, s.r.o. Ing. David Kojan

-       Zhotovitel: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Vladislav Štěpánovský

 

Cena primátorky Statutárního města Karlovy Vary:

Stavba č. 23 - Bezručova ulice - opěrné zdi a úprava komunikací, Karlovy Vary

- Přihlašovatel: STRABAG a.s.

-       Investor: Statutární město Karlovy Vary

-       Architekt: INPLAN CZ s.r.o., Ing. Ota Řezanka

-       Projektant: GEOprojectKV s.r.o., Petr Švorba

-      Zhotovitel: STRABAG a.s., Luboš Mengr

Cena časopisu Stavebnictví:

Stavba č. 13 - Císařské lázně - koncertní sál, Karlovy Vary

- Přihlašovatel: Karlovarský kraj.

-       Investor: Karlovarský kraj

-       Architekt: Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

-       Projektant: INTAR a.s. Ing. Martin Strnad, Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

-       Zhotovitel: „Společnost GEOSAN GROUP - Metrostav DIZ pro koncertní sál v Císařských lázních" (vedoucí společník GEOSAN GROUP a. s. a společník Metrostav DIZ s.r.o. Ing. Luděk Kostka a Ivan Havel)

 

Veřejné hlasování na internetu - pro stavby, projekty a památky bylo odevzdáno: 12.415 platných a ověřených hlasů

 

Stavba:

Celkový počet hlasů pro stavby je:  5 296 hlasů.

Nejvíce hlasů od veřejnosti 1 114 získala:

Stavba č. 12 - Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary

- Přihlašovatel: Karlovarský kraj

- Investor: Karlovarský kraj

-       Architekt: INTAR a.s. Ing. arch. Pavel Šlejhar

-       Projektant: INTAR a.s. Ing. Martin Strnad

-       Zhotovitel: „Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav" (vedoucí společník GEOSAN GROUP a s. a společník Metrostav DIZ s.r.o. Ing. Luděk Kostka, Ivan Havel a Ing. Martin Sirotek)

Projekt:

Celkový počet hlasů pro projekty je: 2 688 hlasů

Nejvíce hlasů od veřejnosti  452 získal:

Projekt č. 08 - Rekonstrukce Zimního stadionu Cheb

-    Přihlašovatel: Město Cheb

-     Investor: Město Cheb.

-     Architekt: Lungo s.r.o., Ing. Petr Huml

-     Projektant: Lungo s.r.o., Ing. Petr Huml

Zachráněné a zachraňované památky:

Celkový počet hlasů pro památky je: 4 431 hlasů

Nejvíce hlasů od veřejnosti  1 307 získala:

 

Památka č. 05 - Hrázděnka - Předměstský dům Kraslice

Projektant roku Karlovarského kraje: Ing. Jaroslav Korbelář

 

Cena se uděluje za dlouhodobé vynikající výsledky při projektování a posuzování

silničních a železničních mostních staveb v České republice i v zahraničí

 

Stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje: Ing. Antonín Černý

Cena se uděluje za dlouhodobé úspěšné a kvalitní řízení pozemních staveb v Karlovarském kraji, v Praze a ve Francii

 

Osobností stavitelství Karlovarského kraje" je: Ing. Ladislav Melč

Cena: „Za příkladnou celoživotní práci v oblasti projektování vodohospodářských staveb především v Karlovarském kraji"

Karlovy Vary 18. 6. 2024

Ing. Anna Vlášková

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, z. s.

 

Výsledky 26. ročníku Soutěže středních průmyslových škol stavebních

 

Ročníkové projekty:

Projekty:

1.místo: Šimon Pelc

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň

 

2. místo: Jan Oberreiter

Střední průmyslová škola stavební a střední odborná škola stavební a technická,

Ústí   nad Labem, p.o.

 

3. místo: Denisa Nevšímalová

Střední průmyslová škola stavební Karlovy Vary, p.o.

 

Celkové hodnocení škol :

1.místo:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, PLZEŇ

-  Adam Šlegel

-  Petr Prey

-  Richard Samek

 

2. místo:

Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie

Kadaň, p.o.

-  Šimon Pelc

-  Michal Holý

-  Richard Samek

 

3. místo:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ ODBORNÁ

ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ,  ÚSTÍ NAD LABEM p.o.

-  Jan Oberreiter

-  Filip Hrozek

-  Matěj Steinbach

 

Karlovy Vary 18. 6. 2024

Ing. Anna Vlášková,

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, z. s.

 

 
 

« zpět do seznamu aktualit

 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz