přeskočit k navigaci »

Úvod » aktuality » 14. ročník přehlídky a soutěže „Stavby Karlovarského kraje“

14. ročník přehlídky a soutěže „Stavby Karlovarského kraje“

20.05.14

Alžbětiny lázně Karlovy Vary

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary vyhlásilo 14. ročník přehlídky a soutěže „Stavby Karlovarského kraje“.

V letošním roce 2014 bylo opět možné přihlásit do soutěže nejen realizace staveb, ale i projekty a architektonické studie, tzn., že přehlídka i soutěž je rozdělena na dvě části: – realizace a projekty. Toto rozdělení na „Co se postavilo...“ a „Co se bude stavět…“ zvyšuje zájem o soutěž.

Hlavní podmínkou pro letošní ročník pro přihlášení stavby a projektu bylo, že stavba musí být postavena na území Karlovarského kraje a musí být zkolaudována a uvedena do provozu v období od 1. 1. 2013 do 20. 4. 2014, projekty musí být zpracovány za období posledních pěti let, tj. od 1. 1. 2009 do 20. 4. 2014.

Do letošního 14. ročníku o nejlepší stavby a projekty Karlovarského kraje se přihlásilo celkem 27 staveb a 6 projektů.

O titul Stavba roku budou soutěžit stavby i rekonstrukce z celého Karlovarského kraje. Jsou přihlášeny bytové domy, hotely, stavby občanské vybavenosti, představí se stavby pro stravování, relaxaci, služby, vzdělání, sport, průmyslové stavby, stavby dopravní. Soutěží i rozhledna a kaple. Zastoupeny jsou i stavby z menších měst a obcí - Boží Dar, Kyselka, Jáchymov, Nejdek.

V přehlídce projektů uvidíme rekonstrukce - Národního domu a Prvního českého gymnázia a projekt haly pro míčové sporty v Karlových Varech, revitalizaci náměstí v Sokolově, v Chebu Městské lázně a areál TJ Lokomotiva.

Na internetu jsou k prohlédnutí letos opět památky -  zachráněné památky - z Karlových Varů, Kyselky, Klínovce, Horní Blatné, Salajny a Sokolova - pro které může veřejnost hlasovat.

Materiály do soutěže jsou graficky zpracovány a jsou vystaveny na webových stránkách www.stavbykarlovarska.cz.

Přihlášené stavby a projekty bude posuzovat odborná porota i laická veřejnost, přičemž veřejnost může vybírat dle svého uvážení na internetu nejlepší stavbu a projekt podle sebe.

Hlasování veřejnosti je na internetu od 12. května do 6. června do 16:00 hodin, pokyny pro hlasování jsou uvedeny na webových stránkách. Všichni, kteří se zúčastní hlasování, budou zařazeni do slosování o 3 hodnotné ceny od Hotelu Imperial.

Nejlepší stavby a projekty budou vyhlášeny v rámci „Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2014“ na slavnostním večeru v Městském divadle v Karlových Varech dne 6. června.

Z přihlášených staveb bude v letošním roce vybrán i nejlepší projektant, který projektoval a nejlepší stavbyvedoucí, který realizoval některou z prezentovaných staveb.

Samostatnou cenu v soutěži udělí hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný a primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek, pod jejichž záštitou celá akce probíhá.

Cenu udělí také šéfredaktor celostátního časopisu Stavebnictví Mgr. Jan Táborský.

V rámci hlasování veřejnosti o nejlepší stavbu a projekt představujeme samostatně v rámci internetového hlasování 6 zachráněných památek  Karlovarského kraje, pro které je možné také hlasovat.

Za uplynulých 13 let jsme zveřejnili 338 nových a někdy i méně známých realizací staveb a projektů a představili jsme je veřejnosti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V letošním roce představujeme mimo soutěž i objekt:

„Alžbětiny lázně“ – jako kategorii „investiční příležitost“:

Objekt Alžbětiných lázní, dříve známý také jako „Lázně V“, je v současné době ve vlastnictví města Karlovy Vary a slouží, jako poslední z původních šesti veřejných lázeňských provozů, svému původnímu účelu - tradiční karlovarské lázeňské léčbě s využitím unikátních přírodních zdrojů: termominerální vody a rašeliny, a klasických balneologických technik.

Budova se nachází v lázeňském centru Karlových Varů, na hranici s obchodně správním centrem města. Na principech barokní kompozice je vsazena do lázeňského parku Smetanových sadů, které jsou ohraničeny třídou T. G. Masaryka a ulicemi Bulharskou, Varšavskou a nábřežím Osvobození.

Objekt je soliterní, čtyřpodlažní stavba završená mansardovou střechou. Při návrhu budovy byl použit tzv. pavilonový princip, kdy hlavní hmoty pavilonů jsou spojeny průběžnými křídly. Budova jako celek vytváří uzavřenou hmotovou kompozici s vnitřním dvorem, do kterého byl v pozdější době vestavěn víceúčelový bazén. Na průnik pavilonu v Bulharské ulici a křídla v parku navazuje přízemní apendix technického zázemí.

Obecně lze tvrdit, že historická budova je klasickým příkladem typologie veřejných lázeňských budov počátku minulého století. Dispoziční řešení je založeno na principu celkové jednoduché přístupnosti všech služeb poskytovaných v tomto druhu zařízení. Proto je částečně i v případě Alžbětiných lázní charakteristická pro každé podlaží široká chodba, která je napojena na vertikální komunikační prostory (schodiště, výtahy) a která po celém obvodě uzavřené dispozice budovy umožňuje přístup do jednotlivých kabin a dalších místností, kde jsou poskytovány služby klientům. Tyto chodby jsou zásadně umisťovány buď uprostřed trojtraktu (místnosti se službami jsou po obou stranách chodby), nebo při venkovním obvodě stavby, kdy jednotlivé kabiny jsou situovány dovnitř dispozice směrem do dvora.

Technický stav objektu, jehož údržba a obnova byla dlouhodobě podceňována, vedl k zásadní diskusi o dalším nakládání s touto stavbou nesmírné historické a kulturně-společenské hodnoty z doby „Zlatého věku“ Karlových Varů 19. století a počátku 20. století.

Rozhodnutí je jednoznačné: Alžbětiny lázně zůstanou majetkem Karlových Varů a budou připraveny ke komplexní revitalizaci. Ta zahrnuje kompletní rekonstrukci celé budovy včetně veškeré infrastruktury. Alžbětiny lázně budou nadále poskytovat tradiční lázeňské léčebné procedury, služby lázní budou rozšířeny o relaxační část s vodním a saunovým programem. Důležitým prvkem v ekonomickém fungování nově uvažovaného komplexu je začlenění ubytovacích kapacit do jeho systému. Předpokládá se, že tyto budou umístěny částečně v doposud nevyužívaném podkroví historické budovy a v nové soliterní vilové hmotě, která by měla být postavena na místě současného objektu technického zázemí. Potřebné parkovací kapacity pro komplex by měly být skryty pod zemí ve formě parkovacího domu s automatickým zakládáním, jehož umístění je zvažováno do partií sadů při nábřeží Osvobození.

Předpokládá se rovněž celková revitalizace Smetanových sadů ve vazbě na uvažované investiční aktivity, s níž je koordinována i rekonstrukce a oživení Bulharské ulice.

V současné době je v tomto duchu dokončován generel rozvoje Alžbětiných lázní Ing. Václava Kouby. Zároveň společnost Kannewischer Management AG, s četnými referencemi revitalizací lázeňských provozů napříč Evropou, zpracovává studii proveditelnosti celé obnovy, která by zmíněnému generelu rozvoje měla vtisknout ekonomickou stránku zejména budoucího provozu Alžbětiných lázní.

Rovněž již proběhlo ve spolupráci se skupinou Erste první kolo identifikace a jednání se strategickými partnery projektu Alžbětiny lázně s tím, že druhé kolo bude následovat po dokončení výše uvedených dokumentů s užší skupinou zájemců o strategické partnerství s městem Karlovy Vary.

Cílem revitalizace Alžbětiných lázní je zachování původní funkce komplexu a oživení a kultivace jeho okolí. Díky svému umístění na pomezí lázeňské a obchodně-správní části města bude sloužit jak obyvatelům města, tak návštěvníkům - lázeňským hostům i turistům.

 
Alžbětiny lázně Karlovy Vary
Alžbětiny lázně Karlovy Vary
Alžbětiny lázně Karlovy Vary - bazén
Alžbětiny lázně Karlovy Vary - stávající stav
Alžbětiny lázně Karlovy Vary - stávající stav
Alžbětiny lázně Karlovy Vary - stávající stav
Alžbětiny lázně Karlovy Vary - stávající stav
Alžbětiny lázně - vizualizace přístavby
Alžbětiny lázně - vizualizace přístavby
 

Pro zvětšení klikněte na vámi zvolenou fotografii.

 

« zpět do seznamu aktualit

 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz