přeskočit k navigaci »

ZŠ Mozartova - zateplení objektu

Základní škola Mozartova je rodinného typu s 1. - 5. postupným ročníkem. Škola je speciálně zaměřená na děti s poruchami učení, na děti hyperaktivní, se sníženou schopností koncentrace pozornosti.

Předmětem rekonstrukce byla postupná obnova celého vzhledu budovy zahrnující rekonstrukci střechy, výměnu oken a dveří a novou fasádu včetně zateplení objektu.

Výměna oken a dveří

Původní okna a dveře byly vybourány a zlikvidovány. Nová okna jsou většinou dřevěná, v suterénu hliníková, s izolačními dvojskly; troje vchodové dveře dřevěné. Okna byla opatřena krycím nátěrem, dveře lazurou (hlavní vstupní a boční) a krycím nátěrem (dveře na zahradu).

Rekonstrukce střechy

Byla odstraněna a zlikvidována původní střešní krytina z asfaltových šindelů, dřevěný záklop střechy, poškozené části krovu, hromosvod a televizní anténa. Krov byl posílen a chemicky ošetřen. Na nový záklop z OSB desek se provedla nadkrokevní tepelná izolace z tvrdé pěny, byla osazena plechová velkoformátová profilovaná střešní krytina imitující vzhled střešních tašek v kombinaci s falcovanou plechovou krytinou, nový hromosvod, nová televizní anténa a drobné související práce

Zateplení objektu

Byly provedeny stavební úpravy spočívající v zateplení svislých obvodových konstrukcí objektu formou venkovního kontaktního zateplovacího systému z minerálních vláken, opatřeného tenkovrstvou omítkou. Na nové fasádě bylo zopakováno zdobení původní fasády. S ohledem na stavebně technický stav obvodového zdiva suterénu byla provedena částečná sanace svislých obvodových konstrukcí, opravily se balkony na jižní fasádě objektu, doplnily skleněné markýzy nad všemi vstupními dveřmi a provedly drobné související stavební práce.

Hlasování bylo ukončeno.

ZŠ Mozartova - zateplení objektu

Počet hlasů: 59

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz