přeskočit k navigaci »

Žluticko - soubor drobných sakrálních památek

V letech 2009-2017 realizoval Spolek okrašlovací Vladař (SOVa) obnovu souboru drobných sakrálních památek v krajině v okolí Žlutic. Původní kulturní krajina bývala ještě před druhou světovou válkou plná pamětních křížů, božích muk, soch, kaplí a kapliček, či svatých obrázků. Tyto drobné objekty stavěli a následně o ně pečovali majitelé pozemků se svými rodinami ve zbožné vděčnosti na významných rozcestí a cestách mezi obcemi. Památky se následně staly významnými prvky v krajině a součástí každodenního života místních obyvatel. Po nuceném vysídlení původního obyvatelstva po konci 2. světové války však došlo k zpřetrhání vztahu k místu domova, původní příběhy byly zapomenuty, cesty zanikly a tyto památky přestaly být udržovány a postupně chátraly.

Spolek okrašlovací Vladař se snaží o záchranu, rekonstrukci a údržbou těchto drobných památek v malebné krajině pod bájným vrchem Vladař a jejich následné propojení prostřednictvím sítě turistických stezek a cyklostezek. Většinu objektů odborně opravili akademická sochařka a restaurátorka MgA. Helena Štěrbová-Jahodová z Kozojed a kameník a sochař Marcel Stoklasa z Nečtin. Naučné tabule a mapky ilustroval místní výtvarník Dalibor Nesnídal ze Semtěše. Při realizacích spolupracuje SOVa s dalšími regionálními spolky, obcemi, či vlastníky pozemků. K údržbě obnovených památek vybudoval spolek systém správců z řad místních obyvatel, kteří se následně o objekty ve svém okolí starají. Celková částka na opravu památek dosud dosáhla přibližně 1.200.000,- Kč. Potřebné finance jsou získávány z různých zdrojů - z rozpočtu Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Karlovarského kraje, města Žlutice, obce Pšov, Nadace VIA, podniku Lesy České republiky, příspěvků vlastníků památek i soukromých dárců.

Výběr obnovených památek:

Záhořice, železný kříž (2009-2012)

Pseudogotický železný kříž nechala vztyčit v roce 1861 rodina Prägerova z usedlosti čp. 3 na památku zesnulých manželek nedaleko rozcestí při silnici na Žlutice asi kilometr jihozápadně od vsi Záhořice. Po roce 1945 však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Okolí kříže následně zcela zarostlo náletovými křovinami.

Kolešov, socha sv. Barbory (2010-2011)

Pískovcová socha sv. Barbory byla vztyčena v roce 1822 na bývalém rozcestí cest do Pšova a Kobylé v polích asi 300 m jihozápadně od vsi Kolešov. Po roce 1945 však přestala být socha udržována a někdy poté byla rozvalena a poškozena. V 70. letech 20. století byly fragmenty plastiky převezeny do Žlutic a na místě zůstal pouze rozvalený podstavec, který postupně zarostl náletovými křovinami.

Semtěš, sousoší Kalvárie (2011)

Pískovcové sousoší Kalvárie, nazývané dříve rovněž Modlova socha, nechal zřídit v roce 1851 sedlák Josef Wenzel Modl z usedlosti čp. 6 na bývalém rozcestí při pravé straně silnice do Žlutic asi 700 m severovýchodně od vsi Semtěš. Po roce 1945 však přestala být plastika udržována a postupně chátrala, sousoší bylo mechanicky poškozeno a vlivem koroze došlo k odlomení části podstavce a narušení statiky objektu.

Pšov, socha sv. Floriána (2011-2012)

Pískovcovou sochu sv. Floriána nechali zřídit v roce 1815 manželé Anton a Elisabetha Melcherovi z usedlosti čp. 23 při významném rozcestí cest na Kolešov a Kobylé severovýchodně od obce Pšov. V roce 1893 byla plastika renovována. Po roce 1945 však přestala být socha udržována a postupně chátrala. Někdy během 2. poloviny 20. století byl nakonec objekt rozvalen a vrcholová plastika rozbita.

Vladořice, holubník (2012)

Klasicistní sloupový holubník domkového typu byl vystavěn v 1. čtvrtině 19. století uprostřed dvora hospodářské usedlosti čp. 6 uprostřed osady Vladořice. Po roce 1945 však přestal být holubník udržován a postupně chátral. Na počátku 21. století byl již jeden z nejstarších dochovaných holubníků v regionu ve velmi zdevastovaném stavu a hrozil zřícením.

Močidlec, socha Ecce homo (2012-2014)

Pozdně barokní pískovcová socha Ecce homo od neznámého autora byla vztyčena v roce 1780 na rozcestí při pravé straně silnice na Kolešov západně od vsi Močidlec. Ve 2. polovině 20. století neudržovaná plastika postupně chátrala, a nakonec byla rozvalena. Někdy poté byla znovu částečně sestavena, její devastace však pokračovala.

Semtěš, Schimonův kříž (2013-2014)

Pseudogotický pískovcový kříž na mohutném podstavci, nazývaný Schimonův kříž, od sochaře A. Mayera z Toužimi nechali zřídit v roce 1896 Josef a Anna Pressnerovi na bývalém rozcestí při silnici na Žlutice severovýchodně od vsi Semtěš. Po roce 1945 však přestal být kříž udržován a chátral. Nakonec byl rozvalen a postupně zahrnut zeminou.

Verušice, kaple sv. Jakuba Staršího (2014)

Kamenná kaple, nazývaná Schopfnova kaple, byla postavena ve 2. polovině 19. století podle návrhu neznámého architekta při bývalé cestě do Žlutic údolím říčky Střely v polích jižně od vsi Verušice. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Během 2. poloviny 20. století navíc kapli poškodil projíždějící traktor.

Verušice, Černý kříž (2015-2016)

Vysoký železný kovaný kříž, nazývaný Černý kříž, byl vztyčen v 1. polovině 19. století při silnici na Žlutice severovýchodně od vsi Verušice. Kříž patřil k usedlosti čp. 4 Aloise Schopfa. Po roce 1945 však přestal být kříž udržován a postupně chátral. Patrně někdy v průběhu 2. poloviny 20. století navíc musel být poškozený podstavec kříže stažen ocelovým pásem.

Žlutice, kaple Panny Marie (2016)

Barokní kapli Panny Marie nechal vystavět v roce 1719 varhaník Johann Franz Mischka při bývalé cestě do Mostce ve strmém svahu vrchu Bellhübel jihozápadně od města Žlutice. Ještě v roce 1935 byla střecha kaple nově pokryta eternitem. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala a následně se proměnila ve zříceninu.
Žlutice, Kunzova muka (2017)

Trojboká zděná boží muka, nazývaná Kunzova muka, nechal zřídit v roce 1811 lékař Franz Kunz na bývalém rozcestí při silnici na Veselov na návrší asi 600 m severozápadně nad městem Žlutice. Roku 1845 byla boží muka poničena po zásahu bleskem a následně obnovena. Po roce 1945 však přestal být objekt udržován a postupně chátral. V letech 1983-1984 byla provedena celková rekonstrukce zchátralých božích muk, která byla tehdy rozebrána a znovu sestavena v mírně pozměněné podobě v nedalekém lesíku. Od té doby opět chátrala.

a mnoho dalších...

Hlasování bylo ukončeno.

Žluticko - soubor drobných sakrálních památek

Počet hlasů: 537

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz