přeskočit k navigaci »

Zázemí a zastřešení zimního stadionu

V průběhu měsíců května až října roku 2010 vybudovalo město Nejdek za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj stavbu „Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek – Stavbu zázemí zimního stadionu“ a „Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek - Stavbu zastřešení ledové plochy“. Záměrem města bylo, kromě zastřešení stávající ledové plochy, vytvořit odpovídající zázemí nově zastřešeného zimního stadionu. Stavba zázemí řeší nástavbu zimního stadionu, dostavbu tribuny a zpevněných ploch kolem ledové plochy a areálové zpevnění plochy. Nástavbou se zvýšila kapacita šaten a vybudováním nových tribun také kapacita diváků na 411 míst. Dvě nové šatny mají vlastní hygienické zařízení, dále je zde vytvořené reprezentativní zázemí pro vedení zimního stadionu a zázemí hokejového klubu v podobě velké klubovny. Do druhého nadzemního podlaží je navržen vstup po dvou ocelových pozinkovaných schodištích. V místě stavby zázemí zimního stadionu jsou vybudovány parkovací plochy v rozsahu osmnácti parkovacích míst. Ty jsou od sebe odděleny opěrnou zdí. Nově vystavěné, zpevněné parkovací a příjezdové plochy zabezpečují bezbariérový přístup do nově vybudovaných objektů i do stávajícího objektu zimního stadionu. V blízkosti vstupu do objektu zázemí je na zpevněné ploše vyhrazeno jedno parkovací stání pro invalidy. Dopravní plochy jsou napojeny na stávající místní nezpevněnou komunikaci, která vyúsťuje na ulici Karlovarskou. Objekt zastřešení ledové plochy je řešen s ohledem na moderní výstavbu sportovních hal. Tvarové a prostorové řešení objektu vychází z charakteru místa stavby a stávajících objektů. Barevné žlutomodré ztvárnění objektu je v barvách místního hokejového klubu.

Hlasování bylo ukončeno.

Zázemí a zastřešení zimního stadionu

Počet hlasů: 51

 
 
 

Spojte se s námi na facebooku:

 
 
 
 
 
Hlasování stavby Karlovarskéjo kraje

Regionální stavební sdružení K.Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
tel: 603 732 876, 353 236 100
fax: 353 236 245
e-mail: rsskv@rsskv.cz